Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ পৌষ ১৪২১ সোমবার ২২ ডিসেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দাদাকে ঘিরেই যাবতীয় উন্মাদনা--অগ্নি পান্ডে ।। দলের সব সাংসদকে দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ মমতার--দীপঙ্কর নন্দী ।। সুদীপ্তকে অলাভজনক কারখানা বেচতে কত টাকায় চুক্তি? শাম্তনুকে জেরা সি বি আইয়ের ।। রাজ্যকে ‘রাহুমুক্ত’ করার ডাক দিলেন সোমনাথ--চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। কং কাহিল, আপ-এ নারাজ, দিল্লি আনবে বি জে পি-কেই ।। আবার ধর্মাম্তর! এবার গুজরাটে ।। পলিটব্যুরোর নিন্দা ।। যাদবপুরের সমাবর্তনে সকলকে সামিল হতে আবেদন পার্থর ।। বিয়ের চাপ, প্রেমিকাকে ডেকে গণধর্ষণ করায় পাষণ্ড পিন্টু! ।। আরও ৪ সন্ত্রাসীকে ফাঁসি দিল পাকিস্তান ।। মদনের মেডিক্যাল বোর্ড আজ ।। সোমেন বিধঁলেন মমতাকে
খেলা

নেপথ্যে থেকেও নায়ক সৌরভ আর ফিকরু

দাদাকে ঘিরেই যাবতীয় উন্মাদনা

অলক্ষ্যে, অবহেলায় ফিরলেন ফাইনালের নায়ক

হাবাসের স্ট্র্যাটেজিকে কুর্নিশ

বিদেশে ব্যাটিংয়ের উন্নতি হয়েছে

বড় ছবিটাই ঢাকা পড়ে গেল

একার নয়, গোটা দলের কৃতিত্ব: বেটে

ফিরলেন ডুডু

ধোনির জুনিয়ররা গালিগালাজ করছে দেখে খারাপ লাগে

বাইচুংয়ের পছন্দ, কোচের দৌড়ে স্টিফেন এগিয়ে

চ্যাম্পিয়ন এরিয়ান

মার খেলেন সাংবাদিকরা

ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ রিয়েল মাদ্রিদের

ধোনিদের ছিঁড়ে খেল প্রচারমাধ্যম

বেঙ্গসরকারের পরামর্শ

ব্যর্থ গম্ভীর

বি টি টি এ-র রাজ্য প্রতিযোগিতা

সোনা জিতলেন দীপ্তায়নরা

ফাইনালে কল্যাণী আদিবাসী

ফের হাসপাতালে আলি

üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷: õþËõò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßv±õ ôÅÂéÂõËù ðùËß ü±ôÂùÉ ÛËò ¿ðËî õÉïÇ ýËûþ¿åËùò¼ ÕËòß ձú± ¿åù ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ÎðúËß ü±ôÂËùÉõþ ¿úàËõþ ÎÂóÒÌËå ÎðËõò¼ Îüà±ËòÝ õÉïÇî±¼ Õ±ËæÇò õþËõËòõþ ß±Ëå ÷õþq÷é± qñÅý× ýî±ú±õþ¼ Îß±òÝ ÂóËûþKé ÕæÇò ò± ßÂËõþý× ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËßÂý× ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ, ö±Ëõò¿ò Ûý× ë±ä î±õþß±¼ ýî±ú± Îá±Âóò ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò õþËõò¼ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× îÒ±õþ ÷ÅËà Îú±ò± Îáù, ‘æÏõËòõþ üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷¼ õ±ûþ±òÇ ¿÷ëÂ׿òàý× õùÅò ¿ßÂÑõ± æ±îÂÏûþ ðù, Îß±òÝ Îক্ষÂËSý× ö±ù û±ûþ¿ò¼’ ÷õþqË÷õþ q ÎïËßÂý× ð±í ëÂ×ËM¿æî ¿åËùò ö±ù ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ¼ î±ý× õÉïÇî±ûþ Õ±â±îÂé± Îûò ÛßÂéÅ Îõ¿ú¼ õþËõËòõþ ßÂï±ûþ, ‘äÂɱ¿¥óûþk ¿ùËáõþ ô±ý×ò±ùé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ð±í Õ±â±î¼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ ôÂùé± Õ›¶îÂɱ¿úî¼ üõËïËß õëÂÿ Æòõþ±úÉõ±ðÏÝ Õ±ú± ßÂËõþ¿ò, ¿îÂò ÷ɱËä Îß±òÝ ÂóËûþKé å±ëÂÿ±ý× ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËß ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ¼’ ÃßÂï±é± öÅÂù õËùò¿ò ë±ä î±õþß±¼ 2010 ¿õ«ß±ËÂó õþ±ò±üǼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ Îû±áÉî± ¿òíDZûþß ÂóËõÇ 10 ÷ɱËä 9¿éÂËîÂý× æûþ¼ Û÷ò ðùËß ¿òËûþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃà¿åËùò ÕËòËßÂý×¼ ý×ëÂ×Ëõþ± qõþ Õ±Ëá ÕËòËßÂõþ Îä±ËÃà ¿åù ÕòÉîÂ÷ ÎôÂõ±¿õþé¼ î± ýËù ¿ß տî¿õþM Õ±R¿õ«±üý× ýùɱ`ÂËß ëÅ¿õËûþËå· õþËõò ß±ûÇî ¦¤Ïß±õþý× ßÂËõþ ¿òËûþËåò, ‘üõ ð±ûþ Õ±÷±Ëðõþ¼ õùËî à±õþ±Âó ù±áËå, Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× Õ±÷õþ± ¿êÂßÂê±ß ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ ›¶ï÷ ÷ɱËä ÎëÂò÷±ËßÂÇõþ ß±Ëå Âóõþ±æûþý× Õ±÷±Ëðõþ Îúø ßÂËõþ ¿ðù¼’

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited