Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১১ শ্রাবণ ১৪২১ সোমবার ২৮ জুলাই ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
জাহাজের মাল খালাস নিয়ে তৃণমূলের দুই নেতার সিন্ডিকেটের সঙঘর্ষ, ধৃত ১১ ।। এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে, দাবি গৌতমের--গিরিশ মজুমদার ।। ইদের আলো বাংলাজুড়ে--তারিক হাসান ।। গাডকারির শোবার ঘরে ‘মার্কিন’ আড়ি পাতার যন্ত্র!--তদম্ত দাবি মনমোহনের ।। এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু: তথ্য গোপনের প্রশ্ন নেই, বললেন স্বাস্হ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ।। তৃণমূলের নির্দেশ: পুজোর সময় কাউন্সিলরদের জনসংযোগ বাড়াতে হবে ।। যুদ্ধ বন্ধের অঙ্গীকার ভঙ্গ, জ্বলছে গাজা, মৃত্যু হাজার ।। হাওড়া স্টেশনে পুলিস দেখে সম্বলপুর পালানো হয়নি, শহরেই গা-ঢাকা দেন পূজা ।। টাইটানিকের শহরে ভেসে উঠলেন কুক!--দেবাশিস দত্ত, সাউদাম্পটন ।। ডালমিয়াকে লজ্জায় ফেললেন দুই সুব্রত--সি এ বি সচিব সৌরভ ।। যাত্রী প্রত্যাখ্যান রুখতে শহরে ৫০ ‌ট্যাক্সি বুথ, নজরদারি পথেও ।। হালকা বৃষ্টি চলবে
খেলা

ডালমিয়াকে লজ্জায় ফেললেন দুই সুব্রত

টাইটানিকের শহরে ভেসে উঠলেন কুক!

রাজকার্য নয়, তবে মাইলস্টোন: সৌরভ

সৌরভ: পঙ্কজ সিং! কেন অ্যারন নয়?

আবার শুটিংয়ে সাফল্য, রুপো শ্রেয়সীর

সামি, ইশাম্তরা পেলেন হোল্ডিংয়ের পরামর্শ

বিলেতের ডায়েরি

গাজার যুদ্ধ, স্কার্ট পরে ছবির প্রস্তাব! অস্বস্তিকর প্রশ্ন বোল্টকে

৩১ শে টাকিতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান

দ্রুত সুস্হ হচ্ছেন, ১৮ আগস্ট মাঠে নেইমার?

রুনির জোড়া গোলে জয়

৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে মুখোমুখি জকোভিচ-নাদাল

রোনাল্ডিনহোর কাছে জবাবদিহি

সমতা ফেরানোর সুযোগ শ্রীলঙ্কার

ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের স্কোর

দুই বিভাগের ফাইনালে শ্রেয়সী

Õ¿ù¿¥óËßÂõþ å±ëÂÿÂóS ÎÂóËî ձæ ò±÷Ëåò üÅ¿¦œî±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ý±ûþðõþ±õ±Ëð æ±îÂÏûþ Õ±™LÐõþ±æÉ ¿ü¿òûþõþ ÕɱïËù¿éÂß äÂɱ¿¥óûþò¿úËÂó Õ±æ ¿òËæõþ ¿›¶ûþ ý×ËöÂKé Îý›I×±ïùËò ò±÷Ëåò üÅ¿¦œî± ¿üÑý õþ±ûþ¼ îÂÒ±õþ ß±Ëå Õ¿ù¿¥óËßÂõþ Õ±Ëá Ûé±ý× Îúø Îû±áÉî±-¿òíDZûþß ›¶¿îÂËû±¿áî±¼ îÂÒ±õþ ¿›¶ûþ å±SÏ ýî±ú ßÂõþËõò ò±, Õ±ú±õ±ðÏ Î^±í±ä±ûÇ Îß±ä ßÅ™Lù õþ±ûþ¼ õþ¿õõ±õþ õ±Ñù±õþ âËõþ Ûù Õ±õþÝ ¿îÂò¿é Âóðß¼ ÷¿ýù±Ëðõþ 400 ¿÷é±õþ ÎðÌËëÂÿ ÎðõÀ ÷æ³÷ð±õþ Îü±ò± ¿æËîÂËåò¼ ÂóŏøËðõþ 400 ¿÷é±õþ ÎðÌËëÂÿ ËÂó± ¿æËîÂËåò ÎúÃà Î÷±îÂDZ汼 úéÂÂó±Ëé Îõª±· üÅÂóíDZ Îâ±Ëøõþ¼ ú¿òõ±õþ 100 ¿÷é±õþ ÎðÌËëÂÿ Îü±ò± ¿æËî¿åËùò ý¿õþûþ±ò±õþ ñõþ÷õÏõþ ¿üѼ ¿ßÂc ¿î¿ò Îë±Âó ÎéÂˈ õþ±¿æ ò± ýÝûþ±ûþ ক্ষÅÂt ÕɱïËù¿é‘ ÎôÂë±Ëõþúò Õô ý׿`Âûþ±¼ îÂð™L Îúø ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™L ñõþ÷õÏõþËß ü±üËÂó` ßÂõþù Û Ûô ձý×¼ Û¿ðËß ձüi§ Õ¿ù¿¥óËß ö±õþËîÂõþ ÕËòß Âóðß æËûþõþ üy±õò± Õ±Ëå, ÷Ëò ßÂõþËåò ¿Âó ¿é Øø±¼ ëÂ×BåW¿üî ›¶úÑü± ßÂËõþËåò ü±ý×ò± Îòý±Ëùõþ¼ qé±õþ Ý õ‘±õþõþ±Ý ö±ù ›¶d¿î ¿òËûþËåò õËù ÷Ëò ßÂËõþò Øø±, ‘áî տù¿¥óËß ¿îÂòËé Âóðß ÛËü¿åù¼ Ûõ±õþ Õ±õþÝ Âóðß ձüËî Âó±Ëõþ¼’


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited