Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ রবিবার ২৩ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর   আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--ডাক্তার যদি না-ও হতেন ।। মোদিকে বার্তা মমতার, আমাকে আঘাত করেছেন, প্রত্যাঘাত পেতে হবে ।। সৃঞ্জয়কে ২৬ নভেম্বর পর্যম্ত সি বি আই হেফাজতের নির্দেশ--অগ্নি পান্ডে ।। অসীম: স্বাধীনতার পর এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি আর হয়নি--উদয় বসু ।। কাশ্মীরে দুই পরিবারকে হটানোর ডাক মোদির ।। সি বি আই জেরায় এবার খোদ নবীনের ডান হাত ।। বহরমপুর কলেজে কং, তৃণমূল ছাত্রদের ব্যাপক সঙঘর্ষ, জখম ৬ ।। সোমেন: সি বি আইয়ের আমাকে ডাকা ভাগ্যের পরিহাস ।। শ্রমিকদের হাতে খুন চা-বাগানের মালিক ।। সার্ক রেলপথে জুড়বে লাহোর-দিল্লি-কলকাতা-ঢাকা? ।। শ্বাসকষ্ট আছে মদনের ।। কলকাতা পুরভোটের প্রচার শুরু বামফ্রন্টের
সম্পাদকীয়

বোধসঙ্কট

÷Ëýú äÂS

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ¿ù¿¥óËß ë±õùü ¿éÂ÷ ¿òËûþ ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü û± âéÂù, î± qñÅ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ òûþ, öÂûþ‚Âõþ¼ õÉ¿MáîÂö±Ëõ ò±ò± éÅÂòDZË÷ËKé ¿û¿ò ûÒ±õþ üË/ý× æ³¿ëÂÿ ÎõÒËñ ÎÃàùÅò, Õ¿ù¿¥óËß ðÅ’æòËßÂý× ÛßÂý× ÎðËúõþ ýËî ýËõ¼ ¦¤±ö±¿õßÂ, Ûß¿é ÂóðËßÂõþ Õ±ú±ûþ ÎðËúõþ Îüõþ± ðÅý× ë±õùü ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËßÂý× Âó±ê±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ üõÇö±õþîÂÏûþ Îé¿òü üѦš± Õ±òұ¿òßÂö±Ëõ ¿òõDZ¿äÂî ßÂËõþ ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæ Ý ÷Ëýú öÓÂÂó¿îÂËß¼ ðÅ’æËòõþ ÷ËñÉ õÉ¿Máî ü¥óßÂÇ Ãà±õþ±Âó, ¿ßÂc ÛßÂý× Õõ¦š±ûþ ÝÒõþ± Õ±Ëá ÎÃàËùËåò ÛõÑ ¿æËîÂËåò¼ ÷Ëýú 汿òËûþ ¿ðËùò, ¿ùËûþ`±õþËß ¿òËûþ ¿î¿ò ÎÃàùËõò ò±, îÂÒ±õþ ä±ý× Îõþ±ýò Îõ±Âó±i§±Ëß¼ Îõ±Âó±i§±Ý õùËùò, ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÎÃàùËõò ò±¼ Ûý× Õòɱûþ Õ±õð±Ëõþ ›¶ïË÷ ü±ëÂÿ± ¿ðËî ä±ò¿ò Îé¿òü ßÂîÂDZõþ±¼ ¿ßÂc ßÂîÂDZõþ ÝÂóõþÝ ßÂîÂDZ ï±ËßÂò, Û ÎðËú¼ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó Æî¿õþ ýù¼ ðÅý× ÎßÂfÏûþ ÷LaÏ, Ûü Û÷ ßÔÂøã Ý Õæûþ ÷±ËßÂò Õ›¶¿îÂËõþ±ñ ä±Âó ¿ðËûþ Îé¿òü üѦš±Ëß ÷ËýËúõþ ð±¿õ ÷±òËî õ±ñÉ ßÂõþËùò¼ æûþðÏÂó ÷ÅÃ౿æÇõþ ÎòîÔÂQ±ñÏò ¿òõDZäÂò ß¿÷¿éÂõþ ¿üX±™L Ã౿õþæ ýËûþ Îáù¼ ÷Ëýú ÎÃàùËõò Îõ±Âó±i§±Ëß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþËß ÎÃàùËî ýËõ ùß±õþ ÕËòß ¿òËä ï±ß± ¿õøãÅ õñÇòËß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþ õËùËåò, ¿î¿ò ¿õøãÅËß ¿òËûþ ÎÃàùËõò, ¿ßÂc Õ¿ù¿¥óËß î±ýËù Ûß¿éÂ× æ³¿éÂËßÂý× Âó±ê±Ëò± Îý±ß¼ Îé¿òü üѦš±õþ ¿üX±™L Õ÷±òÉ ßÂõþ± ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËðõþ Îûò Âó±ê±Ëò± ò± ýûþ¼ ÷Ëýú Ûß ëÂæò ü±ক্ষ±Èß±Ëõþ Õ±S÷í ßÂËõþ äÂùËùò ¿ùËûþ`±õþËßÂ, Îé¿òü üѦš±ËßÂݼ ¿÷‘ë ë±õùËü ¿ùËûþ`±Ëõþõþ 泿ëÂÿ ßÂõþ± ýù ü±¿òûþ±Ëß¼ Îüý× ü±¿òûþ±Ý õùËùò, ÷ËýËúõþ üË/ ÎÃàùËî Âó±õþËùý× ¿î¿ò ÃàÅ¿ú ýËîÂò¼ Îõ±Âó±i§±, ü±¿òûþ±Ëðõþ ¿òËûþ äÂS Æî¿õþ ßÂËõþËåò ›¶ö±õú±ùÏ ÷Ëýú¼ ßÂËÂóDZËõþé ú¿M üË/ ¿òËûþ, ÷LaÏËðõþ ÷ðî ¿òËûþ, Û÷ò ÛßÂæòËß ÕÂó÷±¿òî ßÂõþËùò, ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü ûÒ±õþ Õõð±ò ÷ËýËúõþ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú¼ Îë¿öÂü ß±ËÂó ßÂî ¦œõþíÏûþ ÷ɱä ÎðËúõþ ýËûþ ¿æËîÂËåò ÎÂóæ, Îö±ù± û±ûþ· ÷Ëýú ú¿Mñõþ, ÷±ý×ËßÂù ÷ñÅüÓðò ðËMõþ õÑúñõþ ÂóËëÂÿ Õ±Ëåò qñÅ îÂÒ±õþ ÎÃàù± ¿òËûþ¼ Ûß ßÅÂäÂSÏõþ ý±Ëî Âóõþ±æûþ âéÂËå Ûß ÎÃàËù±ûþ±ËëÂÿõþ¼ ÕÂó÷±¿òî ձ÷õþ± üõ±ý×¼ Õ™Lî õ±Ñù±ûþ Îî±ùÂó±ëÂÿ Îòý× ÎßÂò·

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || nepathya bhasan ||
khela || sunday || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited