Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৭ চৈত্র ১৪২১ বুধবার ১ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বাবরি: আদবানিদের নোটিস সুপ্রিম কোর্টের--রাজীব চক্রবর্তী ।। সেবি-র নিষেধ উড়িয়ে টাকা তুলেছে রোজভ্যালি--সোমনাথ মণ্ডল ।। রাজনাথের রাজনৈতিক সফর! প্রতিবাদ মমতার ।। আলুচাষের বিপর্যয়, আর্থিক সঙ্কটে তল্লাটের কৃষি সমবায় ।। ওরা স্বস্তিতে নেই বলেই শক্তি প্রয়োগ করছে: সূর্য ।। খাগড়াগড় নিয়ে মমতাকে সিদ্ধার্থনাথের ১০ প্রশ্ন ।। সন্ত্রাস দমনের নামে আনা মোদির রাক্ষুসে বিল ফের পাস গুজরাটে ।। নতুন দল? যোগেন্দ্র-প্রশাম্ত বৈঠক ডেকেছেন ১৪ তারিখ ।। চীনে ঝাড়ুতে কলকাতা সাফ!--তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ।। পুরভোটে তৃণমূলকে সমর্থন সিদ্দিকুল্লার--দীপঙ্কর নন্দী ।। ওপারেও পুরভোট ।। ইয়েমেনে আটকে আছে ৪০ বাঙালি
সম্পাদকীয়

অন্য পরীক্ষা

÷Ëýú äÂS

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ¿ù¿¥óËß ë±õùü ¿éÂ÷ ¿òËûþ ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü û± âéÂù, î± qñÅ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ òûþ, öÂûþ‚Âõþ¼ õÉ¿MáîÂö±Ëõ ò±ò± éÅÂòDZË÷ËKé ¿û¿ò ûÒ±õþ üË/ý× æ³¿ëÂÿ ÎõÒËñ ÎÃàùÅò, Õ¿ù¿¥óËß ðÅ’æòËßÂý× ÛßÂý× ÎðËúõþ ýËî ýËõ¼ ¦¤±ö±¿õßÂ, Ûß¿é ÂóðËßÂõþ Õ±ú±ûþ ÎðËúõþ Îüõþ± ðÅý× ë±õùü ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËßÂý× Âó±ê±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ üõÇö±õþîÂÏûþ Îé¿òü üѦš± Õ±òұ¿òßÂö±Ëõ ¿òõDZ¿äÂî ßÂËõþ ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæ Ý ÷Ëýú öÓÂÂó¿îÂËß¼ ðÅ’æËòõþ ÷ËñÉ õÉ¿Máî ü¥óßÂÇ Ãà±õþ±Âó, ¿ßÂc ÛßÂý× Õõ¦š±ûþ ÝÒõþ± Õ±Ëá ÎÃàËùËåò ÛõÑ ¿æËîÂËåò¼ ÷Ëýú 汿òËûþ ¿ðËùò, ¿ùËûþ`±õþËß ¿òËûþ ¿î¿ò ÎÃàùËõò ò±, îÂÒ±õþ ä±ý× Îõþ±ýò Îõ±Âó±i§±Ëß¼ Îõ±Âó±i§±Ý õùËùò, ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÎÃàùËõò ò±¼ Ûý× Õòɱûþ Õ±õð±Ëõþ ›¶ïË÷ ü±ëÂÿ± ¿ðËî ä±ò¿ò Îé¿òü ßÂîÂDZõþ±¼ ¿ßÂc ßÂîÂDZõþ ÝÂóõþÝ ßÂîÂDZ ï±ËßÂò, Û ÎðËú¼ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó Æî¿õþ ýù¼ ðÅý× ÎßÂfÏûþ ÷LaÏ, Ûü Û÷ ßÔÂøã Ý Õæûþ ÷±ËßÂò Õ›¶¿îÂËõþ±ñ ä±Âó ¿ðËûþ Îé¿òü üѦš±Ëß ÷ËýËúõþ ð±¿õ ÷±òËî õ±ñÉ ßÂõþËùò¼ æûþðÏÂó ÷ÅÃ౿æÇõþ ÎòîÔÂQ±ñÏò ¿òõDZäÂò ß¿÷¿éÂõþ ¿üX±™L Ã౿õþæ ýËûþ Îáù¼ ÷Ëýú ÎÃàùËõò Îõ±Âó±i§±Ëß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþËß ÎÃàùËî ýËõ ùß±õþ ÕËòß ¿òËä ï±ß± ¿õøãÅ õñÇòËß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþ õËùËåò, ¿î¿ò ¿õøãÅËß ¿òËûþ ÎÃàùËõò, ¿ßÂc Õ¿ù¿¥óËß î±ýËù Ûß¿éÂ× æ³¿éÂËßÂý× Âó±ê±Ëò± Îý±ß¼ Îé¿òü üѦš±õþ ¿üX±™L Õ÷±òÉ ßÂõþ± ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËðõþ Îûò Âó±ê±Ëò± ò± ýûþ¼ ÷Ëýú Ûß ëÂæò ü±ক্ষ±Èß±Ëõþ Õ±S÷í ßÂËõþ äÂùËùò ¿ùËûþ`±õþËßÂ, Îé¿òü üѦš±ËßÂݼ ¿÷‘ë ë±õùËü ¿ùËûþ`±Ëõþõþ 泿ëÂÿ ßÂõþ± ýù ü±¿òûþ±Ëß¼ Îüý× ü±¿òûþ±Ý õùËùò, ÷ËýËúõþ üË/ ÎÃàùËî Âó±õþËùý× ¿î¿ò ÃàÅ¿ú ýËîÂò¼ Îõ±Âó±i§±, ü±¿òûþ±Ëðõþ ¿òËûþ äÂS Æî¿õþ ßÂËõþËåò ›¶ö±õú±ùÏ ÷Ëýú¼ ßÂËÂóDZËõþé ú¿M üË/ ¿òËûþ, ÷LaÏËðõþ ÷ðî ¿òËûþ, Û÷ò ÛßÂæòËß ÕÂó÷±¿òî ßÂõþËùò, ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü ûÒ±õþ Õõð±ò ÷ËýËúõþ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú¼ Îë¿öÂü ß±ËÂó ßÂî ¦œõþíÏûþ ÷ɱä ÎðËúõþ ýËûþ ¿æËîÂËåò ÎÂóæ, Îö±ù± û±ûþ· ÷Ëýú ú¿Mñõþ, ÷±ý×ËßÂù ÷ñÅüÓðò ðËMõþ õÑúñõþ ÂóËëÂÿ Õ±Ëåò qñÅ îÂÒ±õþ ÎÃàù± ¿òËûþ¼ Ûß ßÅÂäÂSÏõþ ý±Ëî Âóõþ±æûþ âéÂËå Ûß ÎÃàËù±ûþ±ËëÂÿõþ¼ ÕÂó÷±¿òî ձ÷õþ± üõ±ý×¼ Õ™Lî õ±Ñù±ûþ Îî±ùÂó±ëÂÿ Îòý× ÎßÂò·

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited