Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ বৈশাখ ১৪২২ শনিবার ১৮ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কলকাতায় ভোটের বোধন--সব্যসাচী সরকার, তারিক হাসান ও কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্কের পথ খোলা রাখছে সি পি এম--দেবারুণ রায় ।। তৃণমূলের নেতারা খোশমেজাজে রয়েছেন--দীপঙ্কর নন্দী ।। পড়ে গিয়ে কপাল ফাটল বিমান বসুর--ভোলানাথ ঘড়ই ।। প্রতিবন্ধী স্কুলে ইট, জখম কাম্তি ।। কাশীপুরে তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।। গ্রেটার-মামলায় বেকসুর বংশীবদন-সহ ৪৩! ।। বোঝাপড়া, তাই কেন্দ্র বাহিনী পাঠায়নি: অধীর ।। পার্টিকে আকর্ষণীয় করার ডাক প্রভাত পটনায়েকের--গৌতম রায় ।। রাহুলকে সামনে রেখেই কৃষকদের লড়াইয়ে কং ।। শালিমার কাণ্ড ।। আজ গোপন ক্যামেরায় সি পি এমের নজরদারি
সম্পাদকীয়

জয় রামদেব!

÷Ëýú äÂS

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ¿ù¿¥óËß ë±õùü ¿éÂ÷ ¿òËûþ ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü û± âéÂù, î± qñÅ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ òûþ, öÂûþ‚Âõþ¼ õÉ¿MáîÂö±Ëõ ò±ò± éÅÂòDZË÷ËKé ¿û¿ò ûÒ±õþ üË/ý× æ³¿ëÂÿ ÎõÒËñ ÎÃàùÅò, Õ¿ù¿¥óËß ðÅ’æòËßÂý× ÛßÂý× ÎðËúõþ ýËî ýËõ¼ ¦¤±ö±¿õßÂ, Ûß¿é ÂóðËßÂõþ Õ±ú±ûþ ÎðËúõþ Îüõþ± ðÅý× ë±õùü ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËßÂý× Âó±ê±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ üõÇö±õþîÂÏûþ Îé¿òü üѦš± Õ±òұ¿òßÂö±Ëõ ¿òõDZ¿äÂî ßÂËõþ ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæ Ý ÷Ëýú öÓÂÂó¿îÂËß¼ ðÅ’æËòõþ ÷ËñÉ õÉ¿Máî ü¥óßÂÇ Ãà±õþ±Âó, ¿ßÂc ÛßÂý× Õõ¦š±ûþ ÝÒõþ± Õ±Ëá ÎÃàËùËåò ÛõÑ ¿æËîÂËåò¼ ÷Ëýú 汿òËûþ ¿ðËùò, ¿ùËûþ`±õþËß ¿òËûþ ¿î¿ò ÎÃàùËõò ò±, îÂÒ±õþ ä±ý× Îõþ±ýò Îõ±Âó±i§±Ëß¼ Îõ±Âó±i§±Ý õùËùò, ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÎÃàùËõò ò±¼ Ûý× Õòɱûþ Õ±õð±Ëõþ ›¶ïË÷ ü±ëÂÿ± ¿ðËî ä±ò¿ò Îé¿òü ßÂîÂDZõþ±¼ ¿ßÂc ßÂîÂDZõþ ÝÂóõþÝ ßÂîÂDZ ï±ËßÂò, Û ÎðËú¼ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó Æî¿õþ ýù¼ ðÅý× ÎßÂfÏûþ ÷LaÏ, Ûü Û÷ ßÔÂøã Ý Õæûþ ÷±ËßÂò Õ›¶¿îÂËõþ±ñ ä±Âó ¿ðËûþ Îé¿òü üѦš±Ëß ÷ËýËúõþ ð±¿õ ÷±òËî õ±ñÉ ßÂõþËùò¼ æûþðÏÂó ÷ÅÃ౿æÇõþ ÎòîÔÂQ±ñÏò ¿òõDZäÂò ß¿÷¿éÂõþ ¿üX±™L Ã౿õþæ ýËûþ Îáù¼ ÷Ëýú ÎÃàùËõò Îõ±Âó±i§±Ëß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþËß ÎÃàùËî ýËõ ùß±õþ ÕËòß ¿òËä ï±ß± ¿õøãÅ õñÇòËß ¿òËûþ¼ ¿ùËûþ`±õþ õËùËåò, ¿î¿ò ¿õøãÅËß ¿òËûþ ÎÃàùËõò, ¿ßÂc Õ¿ù¿¥óËß î±ýËù Ûß¿éÂ× æ³¿éÂËßÂý× Âó±ê±Ëò± Îý±ß¼ Îé¿òü üѦš±õþ ¿üX±™L Õ÷±òÉ ßÂõþ± ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿËðõþ Îûò Âó±ê±Ëò± ò± ýûþ¼ ÷Ëýú Ûß ëÂæò ü±ক্ষ±Èß±Ëõþ Õ±S÷í ßÂËõþ äÂùËùò ¿ùËûþ`±õþËßÂ, Îé¿òü üѦš±ËßÂݼ ¿÷‘ë ë±õùËü ¿ùËûþ`±Ëõþõþ 泿ëÂÿ ßÂõþ± ýù ü±¿òûþ±Ëß¼ Îüý× ü±¿òûþ±Ý õùËùò, ÷ËýËúõþ üË/ ÎÃàùËî Âó±õþËùý× ¿î¿ò ÃàÅ¿ú ýËîÂò¼ Îõ±Âó±i§±, ü±¿òûþ±Ëðõþ ¿òËûþ äÂS Æî¿õþ ßÂËõþËåò ›¶ö±õú±ùÏ ÷Ëýú¼ ßÂËÂóDZËõþé ú¿M üË/ ¿òËûþ, ÷LaÏËðõþ ÷ðî ¿òËûþ, Û÷ò ÛßÂæòËß ÕÂó÷±¿òî ßÂõþËùò, ö±õþîÂÏûþ Îé¿òËü ûÒ±õþ Õõð±ò ÷ËýËúõþ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú¼ Îë¿öÂü ß±ËÂó ßÂî ¦œõþíÏûþ ÷ɱä ÎðËúõþ ýËûþ ¿æËîÂËåò ÎÂóæ, Îö±ù± û±ûþ· ÷Ëýú ú¿Mñõþ, ÷±ý×ËßÂù ÷ñÅüÓðò ðËMõþ õÑúñõþ ÂóËëÂÿ Õ±Ëåò qñÅ îÂÒ±õþ ÎÃàù± ¿òËûþ¼ Ûß ßÅÂäÂSÏõþ ý±Ëî Âóõþ±æûþ âéÂËå Ûß ÎÃàËù±ûþ±ËëÂÿõþ¼ ÕÂó÷±¿òî ձ÷õþ± üõ±ý×¼ Õ™Lî õ±Ñù±ûþ Îî±ùÂó±ëÂÿ Îòý× ÎßÂò·

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited