Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ বৈশাখ ১৪২১ রবিবার ২০ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--কাটাকুটির ‘কত’ কথা ।। সি বি আই নিয়ে আমাকে ভয় দেখাবেন না: মমতা--সুনীল চন্দ ও অভিজিৎ চৌধুরি ।। শ্রমিকরা বলবেন জঙ্গিপুর কার?--অরূপ বসু ।। মৌসমের পালে গনির হাওয়া--অমিতাভ সিরাজ, মালদা ।। সারদা, টেট কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে গেলেন রাহুল --অভিজিৎ চৌধুরি, স্নেহাশিস সৈয়দ ।। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেনের বিষয়ে সুদীপ্তকে জেরা করবে ই বি ।। ঘাম ঝরানো নেতার অম্তরেও পাগলু--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। নিরপেক্ষভাবেই কাজ করতে হবে এস পি, ডি এম-দের নির্দেশ কমিশনের ।। আমেথিতে সোনিয়া: ইন্দিরার নীতি মেনেই রাহুলকে আপনাদের দিয়েছি ।। হুরিয়ত নেতা গিলানির কাছে মোদির দূত! অস্বীকার বি জে পি-র ।। মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিতেই বীরভূমে খুন: বিমান ।। কংগ্রেসের আসন বাড়ছে: অধীর
বাংলা

ঘাম ঝরানো নেতার অম্তরেও পাগলু

মৌসমের পালে গনির হাওয়া

শ্রমিকরা বলবেন জঙ্গিপুর কার?

মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিতেই বীরভূমে খুন: বিমান

সারদা, টেট কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে গেলেন রাহুল

সি বি আই নিয়ে আমাকে ভয় দেখাবেন না: মমতা

খুনের সাক্ষী লোপাট করতেই খুন হীরালাল?

নিরপেক্ষভাবেই কাজ করতে হবে এস পি, ডি এম-দের নির্দেশ কমিশনের

পিয়ালি, শুভজিতের লকারের হদিশ

৪ আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ই ডি-র তদম্তে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়বে: প্রদীপ ভট্টাচার্য

বাসুদেব: এই সরকারের নীতি হল লুটের রাজ কায়েম করা

এ রাজ্যেও গরিব পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় ‘কিস’

তৃণমূল প্রার্থী অধ্যাপক অনুপম হাজরার সমর্থনে প্রচারে শাম্তিনিকেতনের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা

আমি প্রজাপতি নই, উড়ে পালাব না: মুনমুন সেন

কংগ্রেসের আসন বাড়ছে: অধীর

ব্রাত্য: দায়িত্ব নিতে ভয় পায় সি পি এম

মানুষের দুঃখ-কষ্টে বাড়িতে কেঁদেছি

কার টাকায় হেলিকপ্টারে প্রচার চলছে তৃণমূলের? সূর্য

উচিত শিক্ষা দিতে হবে অধীরকে: মুকুল রায়

খড়দায় অসীমের সভা বানচাল

¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËò ¿õ¿ñ öÂË/õþ Õ¿öÂËû±á îÅÂùËùò ÕËú±ßÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ¿ú¿ù&¿ëÂÿ, 29 æ³ò– ¿òõDZäÂò Îâ±øí± ýÝûþ±õþ Âóõþ Îá±ÃàDZ æò÷Å¿M Î÷±äÂDZõþ Îòî±Ëðõþ üË/ ÆõêÂß ßÂËõþËåò õþ±ËæÉõþ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ ÷÷î± õɱò±¿æǼ Ýý× ÆõêÂËß ¿åËùò ÷ÅÃàÉü¿äÂõ, õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËüõþ ¿ë ¿æ¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ÷ý±ßÂõþËí Ýý× ÆõêÂËß Î÷±äÂDZ üö±Âó¿î ¿õ÷ù &Ñ ¿æ Ûù ¿Âó õ±¿ýòÏËß õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËü ¿òËûþ±Ëáõþ ð±¿õ îÅÂËùËåò¼ ÆõêÂß ÎúËø 汿òËûþËåò, ÷ÅÃàÉü¿äÂõ î±ÒËðõþ ûï±ûï Õ±«±ü ¿ðËûþËåò¼ Ýý× Õ±«±ü ¿ðËûþ Ý ÆõêÂß ßÂËõþ õþ±æÉ üõþß±õþ ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËòõþ ¿õ¿ñöÂ/ ßÂËõþËå õËù Õ¿öÂËû±á ßÂõþËùò ¿ü ¿Âó ÛË÷õþ õþ±æÉ ß¿÷¿éÂõþ üðüÉ îÂï± ›¶±Mò ÂóÅõþ÷LaÏ ÕËú±ß öÂA±ä±ûǼ qSõ±õþ ¿ú¿ù&¿ëÂÿËî ¿î¿ò õËùò, Î÷±äÂDZ, õþ±æÉ üõþß±õþ Ý ÂóÅ¿ùü ›¶ú±üò ¿÷Ëù¿÷Ëú Û߱߱õþ ýËûþ ÎáËå¼ ò± ýËù ¿õ÷ù &Ñ ÷ý±ßÂõþËí ð±Ò¿ëÂÿËûþ ›¶ß±ËúÉ U÷¿ß Îðò ßÂÏö±Ëõ· ›¶ü/îÂ, ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ üË/ ÆõêÂß ßÂËõþ Îõ¿õþËûþý× ¿õ÷ù õËù¿åËùò Îû, ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËòõþ 45¿é ձüËòý× Î÷±äÂDZ ¿æîÂËõ¼ ÕËú±ßÂõ±õÅõþ ßÂï±ûþ, Ýý× ßÂï± õËùý× ¿õ÷ù ›¶÷±í ßÂËõþ ¿ðËùò Îû, ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËò Î÷±äÂDZ ÕòÉ Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂß ðËùõþ ›¶±ïÇÏËðõþ ð±ÒëÂÿ±Ëî ÎðËõ ò±¼ õËùò, ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ õþ±æÍò¿îÂß õ±ñÉõ±ñßÂî± ï±ßÂËî Âó±Ëõþ¼ ¿ßÂc ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËòõþ ¿ðò Îâ±øí± ýÝûþ±õþ Âóõþ ÷ÅÃàÉü¿äÂõ Ý õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËüõþ ¿ë ¿æ-Îß õ¿üËûþ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ qñÅ Âó±ý±ËëÂÿõþ Ûß¿é õþ±æÍò¿îÂß ðËùõþ üË/ ÆõêÂß ßÂËõþò ßÂÏö±Ëõ¼ ÕËú±ßÂõ±õÅõþ ßÂï±ûþ, áî ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËò üõþ±ü¿õþ Î÷±äÂDZõþ üË/ îÔÂí÷ÓËùõþ Õ±Òî±î ýËûþ¿åù¼ îÔÂí÷ÓËùõþ Âóõþ±÷úÇ å±ëÂÿ± Î÷±äÂDZ ÛËá±ûþ ò± õËù ¿òËæý× ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþËåò ¿õ÷ù &Ñ¼ õùËåò, õþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂËòÝ ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ Âóõþ±÷úÇ Î÷Ëòý× Îö±é ÎðËõò Î÷±äÂDZ ¿õñ±ûþßÂõþ±¼ ›¶±Mò ÂóÅõþ÷LaÏõþ Õ¿öÂËû±á, ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËòõþ Õ±Ëáõþ ÷ÅýÓËîÂÇ ð±Ò¿ëÂÿËûþ ¿æ Ûù ¿Âó-Îß ¦¤ÏßÔ¿î ¿ðù õþ±æÉ üõþß±õþ¼ ¿òõDZäÂËòõþ ¿ðò Îâ±øí± ýÝûþ±õþ Âóõþ ÷ÅÃàÉü¿äÂõ ÕÍò¿îÂß ›¶¿îÂ|n¿î ¿ðËî Âó±Ëõþò ò±¼ ÛõþÂóõþ ßÂÏö±Ëõ ¿õ«±ü ßÂõþõ Îû, ¿æ ¿éÂ Û Îö±Ëé ÂóÅ¿ùü ›¶ú±üò ¿òõþËÂóক্ষÂö±Ëõ ß±æ ßÂõþËõ¯ ›¶ï÷î ¿ë ¿æ Ûý×ä ¿ü-Îî Îû 3 æò Î÷±äÂDZ ¿õñ±ûþß ÷Ëò±òÏî ›¶ú±üß ÂóËð õþËûþËåò, î±ÒËðõþ ÂóðîÂɱá ßÂõþËî ýËõ¼ ÕËú±ßÂõ±õÅõþ ßÂï±ûþ, ¿ü ¿Âó Û÷ Âó±ý±ËëÂÿ ú±¿™L Ý áíîÂËLaõþ ð±¿õËî ¿æ ¿éÂ Û ¿òõDZäÂËò ÕÑú ¿òËî äÂËùËå¼ ›¶±Mò ÂóÅõþ÷LaÏ õËùò, Î÷±äÂDZ Îòî±õþ±Ý ä±ËÂó¼ îÔÂí÷ÓùÝ ä±ËÂó¼ Âó±ý±ëÂÿõ±üÏËß Ýý× ðÅ’Âóক্ষÂý× ¿õ™¦õþ ëÂ×i§ûþËòõþ ¦¤›Ÿ Îð¿ÃàËûþËå¼ ¿ßÂc õ±™¦Ëõ ß±Ëæõþ ßÂ±æ ¿ßÂåÅý× ýûþ¿ò¼ î±ý× Îî± ÷ÅÃàõþক্ষ± ßÂõþËî ßÂÃàòÝ ¿ð¿{¡, ßÂÃàòÝ ßÂùß±î± åÅéÂËî ýËäåà ¿õ÷ù &ÑËß¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited