Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ বৈশাখ ১৪২১ শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রাতভর হোটেলে জেগে কাটালেন মমতা ।। আমাকে মেরে ফেলার চক্রাম্ত করা হয়েছিল: মমতা ।। মুখ্যমন্ত্রীর সভার কাছেই জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হল! ।। বি জে পি-র অঙ্ক: পদ্ম ফুটবে বাংলা থেকে ।। সততার প্রতীক এখন সারদার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন: বুদ্ধদেব ।। টাকা লেনদেনের দুই চিঠি পেল ই ডি, নজরে বহু ব্যবসায়ী ।। মোদি ঢেউ নেই যে যোশিকে কে জেতাবে!--দেবারুণ রায়, কানপুর ।। ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিরোধেই জোর--নিজেও তদম্তের ঊধের্ব নই: মোদি ।। গার্সিয়া মার্কেস: অত্যাশ্চর্য জীবনের ইতি ।। এবার ইট-পাটকেল ধেয়ে এল কেজরিওয়ালের দিকে! ।। সারদার ১২৮০ কোটি টাকার খোঁজে ই ডি ।। সি বি আই চাইলেন বিমান
বাংলা

রাতভর হোটেলে জেগে কাটালেন মমতা

‘দেয়ালে নেই, খেয়ালে আছি’

অধীর: মালদা মানেই বরকত

সততার প্রতীক এখন সারদার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন: বুদ্ধদেব

আমাকে মেরে ফেলার চক্রাম্ত করা হয়েছিল: মমতা

বি জে পি-র অঙ্ক: পদ্ম ফুটবে বাংলা থেকে

টাকা লেনদেনের দুই চিঠি পেল ই ডি, নজরে বহু ব্যবসায়ী

সি বি আই চাইলেন বিমান

দেবকে নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর টানাটানি

তৃণমূলকে হটাতে তৃতীয় বিকল্প গড়ার ডাক রেজ্জাকের

সারদার ১২৮০ কোটি টাকার খোঁজে ই ডি

সীতারামপুরের বাইজিদের দুঃখ

রাজ্যে প্রথম দফায় গড়ে ভোট পড়ল ৮২.৫২ শতাংশ

গৌতম: সারদা-কাণ্ডে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী কেউ বাদ যাবেন না

উর্দি পরে কোনও দল নয়, মানুষের হয়ে কাজ করুন: বিমান বসু

মুখ্যমন্ত্রীর সভার কাছেই জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হল!

সারদা-কাণ্ডে আমরা সরকারকে ছাড়ব না: সূর্য

তৃণমূল পচাদের টাকা নেয় না: মমতা

মেঘ আছে বৃষ্টি নেই

সুবলপুরে কিশোরীকে গণধর্ষণ, ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

সুধীরকুমারের কাছে বাম প্রতিনিধিদল

¿ðòý±é± îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ ÿ÷ùù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Îß±ä¿õý±Ëõþ ¿ðòý±é±ûþ ÂóÅ¿ùËüõþ &¿ù ä±ùò±õþ îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ ÷ý±ßÂõþËíõþ Ûß¿é âËõþõþ ü±÷Ëò ÎïËß ÃàÅÒËæ Âó±Ýûþ± ÎáËå¼ Õ±Ëáõþ üõþß±Ëõþõþ Õ±÷Ëù ¿ðòý±é±ûþ ÂóÅ¿ùËüõþ &¿ùËî ßÂËûþßÂæò ôÂõþÝûþ±ëÂÇ õvß ßÂ÷ÇÏõþ ÷ÔîÅÂÉ ýûþ¼ îÂð™L ß¿÷úò õËü¼ òîÅÂò üõþß±õþ ÛËü Îüý× îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±ËéÇÂõþ ÎÃàÒ±æ ßÂËõþ¼ ÷±S ðÅ’¿ðò Õ±Ëá Û¿é ÃàÅÒËæ Âó±Ýûþ± ÎáËå¼ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ ÷÷î± õɱò±¿æÇËß ¿õøûþ¿é æ±ò±Ëò± ýËûþËå¼ üõþß±õþ Ûý× îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ¿é ¿õñ±òüö±ûþ ÎÂóú ßÂõþËõ¼ Û ¿õøûþ ¿òËûþ Õ±ý×ò÷LaÏ ÷ùûþ âéÂËßÂõþ üË/Ý ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå õËù ¿õñ±òüö± üÓËS æ±ò± ÎáËå¼ ¿¦óß±õþ ¿õ÷±ò õɱò±¿æÇõþ üË/Ý Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ¼


bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited