Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ বৈশাখ ১৪২২ সোমবার ২০ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সি পি এম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম--দেবারুণ রায়, ভোলানাথ ঘড়ই ।। কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলার ৪--দেবারুণ রায়, ভোলানাথ ঘড়ই ।। সুরজিতের কাছে রাজনীতি শেখা ।। সৈকতে আছড়ে পড়ল লাল ঢেউ ।। জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, না পাওয়ার আক্ষেপ নেই: মমতা ।। পুলিসকে গুলি: ৬ তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার--অপারেশন করে বের করা হল গুলি ।। পাকুড়ে বন্ধুদের খোঁজ নিতে এসে ধৃত ইব্রাহিম--সব্যসাচী সরকার ।। জেতা আসনে হারবে তৃণমূল! কাম্তির দাবি--গৌতম রায় ।। রোড শো করে সিউড়ি মাতালেন রূপা, শতাব্দী ।। কলকাতাকে ছাড়াবে রাজ্যের অন্য পুরসভা ভোটের সন্ত্রাস ।। সুর বদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ।। দেব দর্শনের উচ্ছ্বাসে ভাসল ঘাটাল
বাংলা

জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, না পাওয়ার আক্ষেপ নেই: মমতা

পাকুড়ে বন্ধুদের খোঁজ নিতে এসে ধৃত ইব্রাহিম

উন্নয়ন-অনুন্নয়নের তরজা, সরগরম গোবরডাঙা

হলদিয়া: পুড়ে ছাই রাবার কারখানা

উলুবেড়িয়ার প্রচারে ঝড় সেচমন্ত্রীর

জেতা আসনে হারবে তৃণমূল! কাম্তির দাবি

রোড শো করে সিউড়ি মাতালেন রূপা, শতাব্দী

দেব দর্শনের উচ্ছ্বাসে ভাসল ঘাটাল

সুর বদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

জেলা সম্মেলনে লিবারেশন

৭ মাস নিখোঁজ তরুণী রাজিয়া

সি পি এম-তৃণমূল সঙঘর্ষে উত্তাল জঙ্গিপুর, গুলিবিদ্ধ তৃণমূল সমর্থক

দুলাল, কস্তুরি এবারও প্রার্থী মহেশতলায়

সি বি আইয়ের জুজু দেখিয়ে লাভ নেই: অভিষেক

মধ্যমগ্রামে মমতার সমর্থনে প্রচারে শশী

খুব খুশি সোমনাথ

শৌচাগার: সচেতনতা বাড়াতে সাইকেল-প্রচারে জেলাশাসক

মা-বোনেরা রুখে দাঁড়ান, ভোট লুট হতে দেবেন না: অধীর

গোর্খাল্যান্ডে সায় দিলেন চামলিং!

¿ðòý±é± îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ ÿ÷ùù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Îß±ä¿õý±Ëõþ ¿ðòý±é±ûþ ÂóÅ¿ùËüõþ &¿ù ä±ùò±õþ îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ ÷ý±ßÂõþËíõþ Ûß¿é âËõþõþ ü±÷Ëò ÎïËß ÃàÅÒËæ Âó±Ýûþ± ÎáËå¼ Õ±Ëáõþ üõþß±Ëõþõþ Õ±÷Ëù ¿ðòý±é±ûþ ÂóÅ¿ùËüõþ &¿ùËî ßÂËûþßÂæò ôÂõþÝûþ±ëÂÇ õvß ßÂ÷ÇÏõþ ÷ÔîÅÂÉ ýûþ¼ îÂð™L ß¿÷úò õËü¼ òîÅÂò üõþß±õþ ÛËü Îüý× îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±ËéÇÂõþ ÎÃàÒ±æ ßÂËõþ¼ ÷±S ðÅ’¿ðò Õ±Ëá Û¿é ÃàÅÒËæ Âó±Ýûþ± ÎáËå¼ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ ÷÷î± õɱò±¿æÇËß ¿õøûþ¿é æ±ò±Ëò± ýËûþËå¼ üõþß±õþ Ûý× îÂð™L ß¿÷úËòõþ ¿õþËÂó±éÇ¿é ¿õñ±òüö±ûþ ÎÂóú ßÂõþËõ¼ Û ¿õøûþ ¿òËûþ Õ±ý×ò÷LaÏ ÷ùûþ âéÂËßÂõþ üË/Ý ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå õËù ¿õñ±òüö± üÓËS æ±ò± ÎáËå¼ ¿¦óß±õþ ¿õ÷±ò õɱò±¿æÇõþ üË/Ý Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå ÷ÅÃàÉ÷LaÏõþ¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited