Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
আজকাল-ত্রিপুরা

বিশ্ব পুস্তক দিবসে নানা অনুষ্ঠান

চিটারক!

বৈসু উৎসব: দেওয়ান পাড়ার প্রতিটি ত্রিপুরী বাড়িতে বইছে খুশির লহর

চলচ্চিত্র উৎসব সমাপ্ত কৈলাসহরে

২১ বছর আগের গরমের রেকর্ড ভাঙল

নতুন চার বিভাগীয় কমিটি বাড়ছে সি পি এমের, বাড়ছে অঞ্চলও

রইস্যা বাড়ি থেকে খানত্রাং সীমাম্তের কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজ প্রায় শেষ৷‌

তৃষ্ণায় বাইসন এলাকায় গবাদিপশুর বিচরণ বাড়ছে

সি পি এমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিরাপদে আছে কংগ্রেস: সুবল

আসামে ১০ ঘণ্টা শেডিং

সদর গরিয়া সংস্কৃতি উৎসবে রণজিৎ, প্রফুল্লজিৎদের আহ্বান

অমরপুরে সিনিয়র ক্রিকেট সেমিফাইনালে ব্রাইট ডায়মন্ড

ëÂù¿ôÂËòõþ ¿õËX Φ¤äåñûþîÂïÉ æ±ò±Ëùò õÉõü±ûþÏ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÎßÂõù Îù±ö Îð¿ÃàËûþ ýËäåà ò±¼ î±ý× öÂûþ Îð¿ÃàËûþ ¿õþSÅéÂ-Ûõþ Î䩆± æ¿/ ðËù¼ ÷±j±ý×Ëûþõþ Ûß ëÂ×Âó汿î õÉõü±ûþÏ ä±=ùÉßÂõþ Φ¤äåñûþ Ûý× îÂïÉ æ±¿òËûþ ÎáËùò Õ±ð±ùËî ý±¿æõþ ýËûþ¼ qSõ±õþ ¿õä±õþËßÂõþ ß±Ëå ÎðÝûþ± î±õþ æõ±òõjÏõþ ôÂËù Õ±Rü÷ÂóÇíß±õþÏ æ¿/ ëÂù¿ôÂò ßÂùý×, ñòÅ ßÂùý×Ëûþõþ ¿õËX æ¿/ Îû±áü±æËúõþ Õ±õþÝ ›¶÷±í ÎÂóù õþ±æÉ ¿ü Õ±ý× ¿ë ú±Ãà±¼ ò±÷ ò± ›¶ß±Ëúõþ úËîÂÇ Ýý× õÉõü±ûþÏ Õ±ð±ùîÂËß æ±ò±ò, Ûò Ûù Ûô¿é æ¿/ ðËùõþ Ûß üðüÉ î±õþ ß±Ëå ÛËü¿åù ëÂù¿ôÂËòõþ õ±îÂDZ ¿òËûþ¼ æ¿/ ðËù ¿õþSÅËéÂõþ æòÉ ÛßÂæò ûÅõß Âó±ê±Ëî î±Ëß õù± ýûþ¼ ò± Âó±ê±Ëù î±Ëß ÃàÅò ßÂõþ± ýËõ õËù U÷¿ß ÎðÝûþ± ýûþ¼ öÂËûþ Ûß ëÂ×Âó汿î ûÅõßÂËß õþ±¿æ ß¿õþËûþ ¿î¿ò æ¿/ æËùõþ æòÉ Âó±ê±ò¼ ¿ßÂc ÷±j±ý× Ûù±ß±õþ Ýý× ûÅõß ¿÷Ëæ±õþ±÷ ÎïËß ¿ôÂËõþ Õ±Ëü¼ û¿ðÝ Õ±Âó±îÂî Ýý× ûÅõËßÂõþ ò±÷ õùËî ¿î¿ò õþ±¿æ ýò¿ò¼ qSõ±õþ Âó¿}Â÷ Îæù±õþ ›¶ï÷ Î|íÏõþ ¿õä±õþß Ûü ÷ÅËúÇð-Ûõþ Ûæù±Ëü ÷±j±ý×Ëûþ ÷±çÂõûþüÏ Ýý× ëÂ×Âó汿î õÉõü±ûþÏõþ æõ±òõjÏ ¿ù¿ÂóõX ýûþ¼ Û¿ðËßÂ, ¿ü Õ±ý× ¿ë üÓËS Ãàõõþ, ëÂù¿ôÂò ßÂùý×-Îß Ûü ¿õ ÎüËù ¿æ:±ü±õ±ð äÂùËå¼ ÛÃàòÝ Îü î±õþ ¿õËX Âó±Ýûþ± üõ Õ¿öÂËû±á Õ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ äÂËùËå¼ îÂËõ î±õþ ¿îÂò¿é ý×-Î÷ù Õ±ý× ¿ë ÎïËß ëÂù¿ôÂËòõþ Û÷ Ûù Ûô¿éÂõþ üË/ Îû±á±Ëû±á ï±ß±õþ ¿ò¿}Âî ›¶÷±í ÎÂóËûþËå ÂóÅ¿ùü¼ Ûò Ûù Ûô¿é ›¶ñ±ò ¿õ«Ë÷±ýò Îðõõ÷DZËß ý×-Î÷ù ßÂõþ±õþ ›¶÷±íÝ ÎÂóËûþËå õËù æ±ò± û±ûþ¼ î±õþ ¿õËX ›¶ñ±ò Õ¿öÂËû±á, ü¥x¿î ÷±j±ý×, ÆîÂðÅ, Õ¿¥ó, ßÂõþõÅß Ûù±ß± ÎïËß 21 æò ûÅõß æ¿/ ðËù ¿õþSÅËéÂõþ æòÉ õ±Ñù±ËðËúõþ õþ±ã±÷±¿é ÛõÑ õj±õþõËò æ¿/ â±Ò¿éÂËî Âó±ê±ûþ¼ ëÂù¿ôÂò ÝõþËô ›¶ðÏÂó¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited