Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ আশ্বিন ১৪২১ মঙ্গলবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
যাদবপুর: ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছেন উপাচার্য ।। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার ওড়িশার প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল ।। সারদা, যাদবপুর, ‌ট্যাক্সি নিয়ে ফ্রন্টের মহামিছিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে খুশি নির্যাতিতার বাবা ।। বি জে পি-র সব আসনে লড়ার হুমকি শিবসেনাকে ।। বুধবার লাল গ্রহের কক্ষপথে পা রাখতে চলেছে মঙ্গলযান ।। পুজোর আগেই তাপস পাল, পাড়ুই ও কার্টুন-কাণ্ডের রায় ।। রাজ্যপালের ওপর আস্হা প্রকাশ করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ।। ঘাটালে পুলিস-দুষ্কৃতী সঙঘর্ষে মৃত ১ পুলিসকর্মী, আহত ২ ।। আজ শুরু সি পি এম রাজ্য কমিটির ২ দিনের বৈঠক ।। আজ মহালয়া ।। ডানলপ খুলছে ২৫ সেপ্টেম্বর
বাংলা

পুজোর আগেই তাপস পাল, পাড়ুই ও কার্টুন-কাণ্ডের রায়

আজও নিম্নচাপের মেঘে বৃষ্টি

রাজ্যপালের ওপর আস্হা প্রকাশ করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

ডানলপ খুলছে ২৫ সেপ্টেম্বর

রাজ্যপালের আশ্বাসে ‌ট্যাক্সি ধর্মঘট স্হগিত

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রিমোটে উদ্বোধন দক্ষিণেশ্বরে সুসজ্জিত জেটির

ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা হাওড়া জেলা হাসপাতালে

ছাত্রীর নিগ্রহ: সুরঞ্জনের নেতৃত্বে তদম্ত

সি বি আই জেরা কং-সাংসদ ডালুকে

ঘাটালে পুলিস-দুষ্কৃতী সঙঘর্ষে মৃত ১ পুলিসকর্মী, আহত ২

শিক্ষায় নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর বিক্ষোভ এ বি ভি পি-র

আজ শুরু সি পি এম রাজ্য কমিটির ২ দিনের বৈঠক

প্রতিবাদ করায় সারদায় নাম জড়ানো হচ্ছে: শুভেন্দু

প্রতি বছর আগমনী অনুষ্ঠান করবেন মমতা

আজ মহালয়া

আজ উত্তরবঙ্গে কে এল ও-র বন‍্ধ

পঞ্চকন্যার কৃতিত্ব

ðËùõþ õ±õþí, ÎáËùò ò± Îõþ#±ßÂ

¿ü/ÅËõþ õ±÷ ü÷i¤Ëûþõþ ¿÷¿åù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òÏùõþîÂò ßÅÂGÂÅ: ¿ü/ÅËõþõþ ßÔÂøß ձËj±ùòËß ձõþÝ Îæ±õþð±õþ ßÂõþ±õþ Õ±ýW±ò 汿òËûþ ÛõÑ ßÔÂøËßÂõþ æ¿÷ ÎôÂõþîÂ Ý ক্ষ¿îÂÂóÓõþËíõþ ð±¿õËî ÷/ùõ±õþ ðÅÂóÅËõþ ¿ü/ÅËõþ ¿÷¿åù ßÂõþù ü±õþ± ö±õþî õ±÷ ü÷i¤ûþ¼ Îõù± Õ±ëÂÿ±ý×Ëé ò±á±ð ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ö±õþîÂÏ üËãâõþ ÷±ê ÎïËß ¿÷¿åù q ýËûþ Îá±Âó±ùòáõþ, õ±ËæË÷¿ùûþ± ÛõÑ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ Ûù±ß± Âó¿õþS÷±õþ Âóõþ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ õ±æ±Ëõþ Îúø ýûþ¼ ÎüÃà±Ëò Ûß üö±ûþ ¿õ¿öÂi§ ð±¿õ ¿òËû õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò ¿ü ¿Âó Õ±ý× •Û÷ Ûù—¼ ¿ùõ±ËõþúËòõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß Âó±ïÇ Îâ±ø, Âó¿ùéÂõÅÉËõþ± üðüÉ ß±¿îÂÇß Âó±ù ÛõÑ ðùÏûþ Îòî± üæù Õ¿ñß±õþÏ, ¦¤Âóò &ý ›¶÷ÅÃ༠ۿðò üßÂËùõþ òæõþ ¿åù ¿ü ¿Âó ÛË÷õþ ßÔÂøß üÑáêÂËòõþ Îòî± ¿õñ±ûþß ձõðÅù Îõþ#±ß Î÷±{¡± ¿÷¿åËù ÛËüËåò ¿ß ò±, Îü¿ðËß¼ ðËùõþ ¿òËðÇú Î÷Ëò ¿î¿ò ¿÷¿åËù Õ±Ëüò¿ò¼ îÂËõ Õ±õþ Ýûþ±ý× Û, Û Õ±ý× Ûü Û, Âó¿}Â÷õ/ ¿ò÷DZí ßÂ÷ÇÏ Ý ßÂ÷Çä±õþÏ ü¿÷¿îÂ, ü±õþ± ö±õþî ›¶á¿îÂúÏù ÷¿ýù± ü¿÷¿îÂ, Âó¿}Â÷õ/ ÎÃàîÂ÷æ³õþ ü¿÷¿î ›¶öÔ¿î õ±÷ üÑáêÂËòõþ ßÂËûþß ý±æ±õþ ßÂ÷ÇÏ-ü÷ïÇßÂõþ± Û¿ðò ëÂ×Â󿦚î ¿åËùò ¿÷¿åËù¼ Û¿ðò ¿÷¿åù q ýÝûþ±õþ Õ±Ëá ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ÎáËéÂõþ ß±Ëå ûÃàò ßÔÂøßÂËðõþ ð±¿õ ¿òËûþ ÷±ý×Ëß ›¶ä±õþ äÂù¿åù, îÂÃàò ¿ÂóKéÂÅ ü±ÒîÂõþ± ò±Ë÷ ¦š±òÏûþ Ûß îÔÂí÷Óù ßÂ÷ÇÏ ›¶äÂG ëÂ×Ml ýËûþ ÎîÂËëÂÿ û±ò ›¶ä±õþ ᱿ëÂÿõþ ¿ðËß¼ î±Òõþ õMõÉ, ßÔÂøËßÂõþ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ü±î ù±Ãà é±ß± ¿ðËî ýËõ ÛõÑ ÷±Ëü ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ– Û üõ õù± äÂùËõ ò±¼ Ûý× ¿òËûþ ÂóÅ¿ùËüõþ ü±÷Ëòý× ëÂ×öÂûþ ÂóËক্ষÂõþ ÷ËñÉ õäÂü± ÎõËñ û±ûþ¼ îÂÃàò îÔÂí÷ÓËùõþ Õ±õþ Ûß ßÂ÷ÇÏ ÛËü Ýý× ëÂ×Ml ßÂ÷ÇÏËß Ûù±ß± ÎïËß ü¿õþËûþ ¿òËûþ û±ûþ¼ îÂËõ ¿÷¿åùËß ÎßÂf ßÂËõþ û±Ëî Îß±òÝ Õ›¶Ï¿îÂßÂõþ âéÂò± ò± âËéÂ, î±õþ æòÉ Îá±é± Ûù±ß± æ³ËëÂÿ Îæ±õþð±õþ ÂóÅ¿ù¿ü õÉõ¦š± ¿åù¼ ¿åËùò Õ¿î¿õþM ÂóÅ¿ùü üÅÂó±õþ îÂï±áî õüÅ, ¿ë Ûü ¿æ ¿ë Õɱ` ¿é ÎðõÀ ü±òɱù ÛõÑ ßÂËûþß¿é ï±ò±õþ Ý ¿ü-õþ±¼ üö±ûþ Âó±ïÇ Îâ±ø Ý ß±¿îÂÇß Âó±ù õËùò, ÛÃà±òß±õþ Õ¿òäåÃÅß ßÔÂøßÂËðõþ æ¿÷ Îû Îß±òÝ ÷ÓËùÉ ÎôÂõþî ¿ðËî ýËõ¼ ü±î õåõþ ñËõþ ßÔÂøßÂõþ± ক্ষ¿îÂ⶙¦¼ ¿æ¿òüÂóËSõþ ÷ÓùÉõÔ¿X äÂõþ÷ Õõ¦š±ûþ ÎÂóÌÒËåËå¼ î±ý× ü±î õåËõþõþ æòÉ ßÔÂøßÂËðõþ ü±î ù±Ãà é±ß± ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î± å±ëÂÿ± ÷±Ëü î±Ëðõþ ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ö±î± ¿ðËî ýËõ¼ ÛßÂý× üË/ ßÔÂøßÂËðõþ ÝÂóõþ ÎïËß ü÷™¦ ¿÷ËïÉ ÷±÷ù± ›¶îÂɱý±õþ ßÂõþËî ýËõ¼ æ¿÷ ßÂÏö±Ëõ ÎôÂõþî Âó±Ýûþ± û±Ëõ, î±õþ æòÉ ›¶Ëûþ±æËò Õ±ý×òËß üÑËú±ñò ßÂõþËî ýËõ¼ õáDZð±õþ, ÎÃàîÂ÷æ³õþ, Âó±A±ð±õþ üßÂùËßÂý× ü÷±òö±Ëõ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î±ÂóüÏ ÷±¿ùËßÂõþ ýîÂɱß±õþÏËðõþ ú±¿™¦õþÝ ð±¿õ æ±ò±ò õM±õþ±¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited