Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ কার্তিক ১৪২১ বুধবার ২২ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
শুভার চ্যানেলের তল্লাশি ।। দল ঐক্যবদ্ধ: নবান্নে নেতাদের নিয়ে বৈঠক মমতার ।। কেন্দ্র, সি বি আই-কে হুঁশিয়ারি মমতার--দীপঙ্কর নন্দী ।। সারদা: কমিশনে বুধবারই শেষ শুনানি?--সারদার উদ্ধার-করা টাকার কী হবে! ।। মহারাষ্ট্রে হঠাৎ গাডকারি-কাঁটা, ঝুলে থাকল মুখ্যমন্ত্রী বাছাই ।। খট্টর হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী খট্টর ।। উপাচার্যকে চান? এবার গণভোট নেবেন পড়ুয়ারা ।। শহরে শব্দবাজির দাপট, মোকাবিলায় পুলিসের ‘ড্রোন’ ।। দীঘায় নাশকতা রুখতে বাংলা-ওড়িশা সীমাম্তে ক্যামেরা ।। ইউসুফ, বোরহানের স্হাবর সম্পত্তির হিসেব চেয়ে চিঠি এন আই এ-র ।। পশু হাসপাতাল করবে পুরসভা ।। জাতীয় দলের স্বীকৃতি যাবে মায়ার দলের?
খেলা

না খেললেও গার্সিয়া যাচ্ছেন

কোস্তার চোট নিয়ে দেল বস্কের ওপর ক্ষুব্ধ মোরিনহো

মেনডির চোখ-ধাঁধানো গোলে শচীনদের হার

বিশ্রামে ধোনি, প্রথম ৩ ম্যাচে নেতা কোহলি

লাহলিতে আমাদের সুবিধে, দক্ষিণাঞ্চলের অসুবিধে: মনোজ

প্রস্তুতিতে খুশি, আত্মবিশ্বাসী আনন্দ

ক্ষতিপূরণ দাবি, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ

ব্লিন্ডের গোলে হার বাঁচিয়ে ভ্যান গাল বললেন, সেরা ম্যাচ

ইডেনে চতুর্থ ম্যাচ?

উচ্ছ্বাস নয়, দলীপ সেমিফাইনালেই ফোকাস ঋদ্ধিমানের

ইডি-কে আবার চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

টেস্টে কোহলিকে নেতৃত্বে চান স্টিভ

চ্যালেঞ্জারে বাংলার নেতৃত্বে সৌরাশিস

ফের সংকট, ক্ষুব্ধ ওয়ালশের ইস্তফা

৫ বছরের জেল পিস্টোরিয়াসের, গরাদের পেছন ১০ মাস!

বিয়ে?

রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় আই পি এল

কষ্ট করে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

öÅÂù ›¶ä±õþ: ß±ù÷±¿ð

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

¿ð¿{¡, 14 æ³ù±ý×– Ûß±¿ñß ðÅòÇÏ¿îÂõþ Õ¿öÂËû±á õþËûþËå îÂÒ±õþ ¿õËX¼ ¿ü ¿õ Õ±ý× ä±æÇ¿úé ¿ðËûþËå¼ ¿ßÂc î±ËîÂÝ ¿õjÅ÷±S ù#± Îòý× üÅËõþú ß±ù÷±¿ðõþ¼ õþÏ¿îÂ÷Ëî± ü±Ñõ±¿ðß üË¥œùò ßÂËõþ õɱÃàɱ ¿ðËùò ÎßÂò îÂÒ±õþ Õ¿ù¿¥óß ÎðÃàËî û±Ýûþ±õþ ÷ËñÉ Îß±òÝ Õòɱûþ Îòý×¼ Õ±ð±ùËîÂõþ ÕòÅ÷¿î ¿òËûþ ¿òËûþ û±ËäåÃò Õ¿ù¿¥óß ÎðÃàËî¼ õËùò, ‘ÛÃàòÝ Õ±÷±õþ ¿õËX Ýê± Õ¿öÂËû±á ›¶÷±¿íî ýûþ¿ò¼ î± ýËù üõ±ý× ÎßÂò Õ±÷±õþ Õ¿ù¿¥óß û±Ýûþ± Õ±éÂß±Ëî ëÂ×Ëê ÂóËëÂÿ ÎùËáËå· SÏëÂÿ±÷Laß ձ÷±õþ ¿õËX öÅÂù îÂïÉ ¿ðËûþ ›¶ä±õþ ßÂõþËå¼’ ÛõþÂóõþ ì±ß ¿Âó¿éÂËûþ õËùËåò, ‘SÏëÂÿ±÷LaÏ ýûþî öÅÂËù ÎáËåò Õ±¿÷ ûÃàò Õ±ý× Ý Û üö±Âó¿î ¿åù±÷, îÂÃàò ßÂ÷òÝËûþùï Îá÷ü Ý Û¿úûþ±ò Îá÷Ëü ö±õþî üõËïËß Îõ¿ú Âóðß ¿æËî¿åù¼ ßÂ÷òÝËûþùï Îá÷ü ÎôÂë±Ëõþúò î±õþ ¿õþËÂó±ËéÇ õËùËå, ¿ð¿{¡ Îá÷üý× üõÇß±Ëùõþ Îüõþ±¼’ Ûõþ ÷ËñÉ ý׿`Âûþ±ò Õ¿ù¿¥óß ÕɱËü±¿üËûþúËòõþ ü¿äÂõ õþíñÏõþ ¿üÑËß ÎùÃà± ¿ä¿êÂËî SÏëÂÿ± ÷LaËßÂõþ ûÅ¢¬¬ü¿äÂõ ݂±õþ Îß¿ëÂûþ± õËùËåò, ‘ß±ù÷±¿ðõþ ¿õËX Ûß±¿ñß &QÂóÓíÇ Õ¿öÂËû±á¼ ÛÃàòÝ ¿î¿ò Õ±ð±ùËî ¿õä±õþ±ñÏò¼ Ûý× Õõ¦š±ûþ Õ±ý× Ý Û-õþ ß±Ëå ÷LaËßÂõþ îÂõþËô ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËäåà Îß±òÝ ö±Ëõý× ß±ù÷±¿ðõþ ù`Âò û±S±ûþ Îûò ü±ý±ûÉ ßÂõþ± ò± ýûþ¼ ¿õ÷±ò ö±ëÂÿ±, ï±ß±, Ãà±Ýûþ±õþ ÃàõþäÂ, Õ¿ù¿¥óß ÎðÃà±õþ ¿é¿ßÂé Îûò Õ±ý× Ý Û-õþ Âóক্ষ ÎïËß ò± ÎðÝûþ± ýûþ¼’ ÂóÅËõþ± õɱÂó±õþé± ¿òËûþ ý×Ké±õþòɱúò±ù Õ¿ù¿¥óß ß¿÷¿éÂ Ý ý×Ké±õþòɱúò±ù ÕɱËü±¿üËûþúò Õô ÕɱïËù¿é‘ ÎôÂë±ËõþúËòõþ üË/ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ æòÉÝ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËûþËå¼ Õ±ý× Ý Û æ±¿òËûþ ¿ðËûþËå, ß±ù÷±¿ð Õ¿ù¿¥óËß î±Ëðõþ ðËùõþ üðüÉ ¿ýËüËõ û±ËäåÃò ò±¼ îÂËõ Õõ±ß ßÂËõþ ¿ðËûþ ö±õþîÂÏûþ ÕɱïËù¿é‘ ðËùõþ Îß±ä õ±ý±ðÅõþ ¿üÑ ù`ÂËò ß±ù÷±¿ðõþ û±Ýûþ±Ëß ü÷ïÇò ßÂËõþ õËùËåò, ÛËî ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿõþ± ò±¿ß ëÂ×Èü±¿ýî ýËõò¼ ß±ù÷±¿ðËß ü÷ïÇò ßÂËõþËåò ›¶±Mò Õɱï¿ùé ü±ý׿ò ëÂ×ý×ùüòݼ

kolkata || bangla || bharat || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited