Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১ শুক্রবার ২১ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বেলভিউ ছেড়ে হঠাৎ এস এস কে এমে ভর্তি হলেন মদন ।। পাড়ুইয়ে তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে আগুন, লুটপাট, অভিযুক্ত বি জে পি ।। তল্লাশিতে সি বি আই পেল সুদীপ্তর পুরনো পাসপোর্ট ।। অবসরের মুখে ২জি তদম্ত থেকে অপসৃত রঞ্জিত সিন‍্হা ।। কলকাতা বিমানবন্দরে জঙ্গি হামলার ছক, বাড়ল নিরাপত্তা ।। অমিতের সভা: আজ হাইকোর্টকে সিদ্ধাম্ত জানাবে কলকাতা পুলিস ।। সম্প্রীতি রক্ষায় বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল সহমত ।। একশো দিনের কাজের বকেয়া চেয়ে এককাট্টা তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস ।। ৮ ফুট বরফের নিচে বাফেলো শহর--মৃত ৭, মোকাবিলায় জরুরি অবস্হা ।। বাংলার ধাঁচে ওড়িশা সরকারও গড়ল তহবিল--বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল, ভুবনেশ্বর ।। বাম ছাত্র-যুবর মিছিলে পুলিসের বেপরোয়া লাঠি ।। জেলায় শীত এসেই গেল
খেলা

ব্যাগেজে পাটকেল নিয়েই যাচ্ছি: কোহলি

মনোজের দুরম্ত ১৩০ সত্ত্বেও সেমিফাইনালে তুললেন বীর প্রতাপ

জেমসের হুমকির পাল্টা হাবাসের

ঠিক ট্রফিটার ওপরই হাত রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী

মনোজ ফিরবেন, আশা হারাননি সৌরভ

হোয়াইট ওয়াশ হবে ভারত: ম্যাকগ্রাথ

চার বিদেশি নয়! দল তোলার হুমকি মোহনবাগানের

অস্ট্রেলিয়ায় ভারত ইতিহাস তৈরি করবে ভাবা বাড়াবাড়ি

ব্যালন ডি’ওর! মেসি, রোনাল্ডো অযোগ্য

আর্মান্দো: কেন অ্যাটলেটিকো দুই স্ট্রাইকারে খেলছে না?

সরিতা দেবীর পাশে সানিয়াও

প্রকাশ্যে রিপোর্ট? দাবি ওড়ালেন ব্লাটার

এখনও বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখি: যুবরাজ

আমির! চিঠি আই সি সি-কে

রোহিতের ২৬৪ ভাঙা খুব কঠিন: লারা

গাভাসকারের অস্বীকার

আজ শরদিন্দুর আকাদেমি শুরু

¿òëÂ× ý×ûþËßÂÇõþ ÎõþË™¦±õþÒ±ûþ Îñ±¿ò-ü±ক্ষÂÏ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ¿SËßÂé ÎïËß ßÂ’¿ðò ¿õ|±÷¼ ü¦aÏß åÅ¿é ß±é±Ëî ¿òëÂ× ý×ûþËßÂÇ ¿áËûþ¿åËùò ÷Ëýf ¿üÑ Îñ±¿ò¼ ÎðËú ï±ßÂËù ÎûÃà±Ëòý× û±ò ü÷ïÇßÂõþ± ¿âËõþ ñËõþò¼ q ýËûþ û±ûþ ò±ò± Õ±õð±õþ¼ ¿ßÂc ¿òëÂ× ý×ûþËßÂÇ Îü-ü÷üɱ ßÂ÷¼ Õ±õþ î±ý× ÎðËú ÎôÂõþ±õþ Õ±Ëá Ûß ö±õþîÂÏûþ ÎõþË™¦±õþÒ±ûþ ¿áËûþ ÷Ëòõþ üÅËÃà ÎÂóé ÂóÅËæ± ßÂõþËùò Îñ±¿ò¼ üË/ ¿åËùò ¦aÏ ü±ক্ষÂϼ ‘¿÷KéÂ’ ÎõþË™¦±õþÒ±Ëî ìÅÂËß ›¶ïË÷ ‘÷ɱË/± ÷±áDZ¿õþé±’ ÎäÂËÃà ÎðËÃàò¼ î±õþÂóõþ ¿ù¿ä ÛõÑ Âó÷ æ³ü¼ ÛõþÂóõþ ðÅæËò õ±¿ŒÂ ¿äÂËßÂò ÛõÑ ¿é ÕëÂDZõþ Îðò¼ ü±ক্ষÂÏ ÎäÂËÃà ÎðËÃàò ¿äÂËßÂò ¿õ¿õþûþ±¿ò¼ Îúø Âó±Ëî õþü÷±ù±ý×¼ ÎõþË™¦±õþÒ±Ëî Ýý× ü÷ûþ ûÒ±õþ± ÎÃàËî ÛËü¿åËùò, ÕËòËßÂý× ÕËé±â¶±ô ¿òËùò ö±õþî տñò±ûþËßÂõþ¼ Îñ±¿ò ý±¿ü÷ÅËÃàý× Õ±õð±õþ Î÷é±ò¼ ÎõþË™¦±õþÒ±õþ ßÂ÷ÇÏËðõþ üË/ å¿õÝ Îî±Ëùò¼ ¿õ÷±ò ñõþ±õþ î±ëÂÿ± ¿åù¼ ¿ßÂc Îñ±¿ò ß±ëÂ×ËßÂý× ¿òõþ±ú ßÂËõþò¿ò¼ ÝÃà±ò ÎïËß Îõ¿õþËûþý× ¿õ÷±òõjËõþõþ ÂóËï õþÝò± ýËûþ û±ò ðÅæËò¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited