Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২১ শুক্রবার ২৮ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
হিউজের লড়াই শেষ ।। প্রয়াত ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরি ।। বাবুলকে কটাক্ষমমতার: অন্ডালে ঝামেলা করছে বাইরের লোক ।। সি বি আই তো জানে আমি বাড়িতে আছি: মদন ।। আজ তৃণমূলের বুদ্ধিজীবীদের মিছিল ।। ৩০ নভেম্বর অনুমতি পেল না বি জে পি ।। ওড়িশায় সিল রোজভ্যালির ২৮০৭ অ্যাকাউন্ট, আটক ২৯৫ কোটি ।। এখন এস এম এসে ঢালাও সদস্য হলেও পরে কঠিন ঝাড়াই-বাছাই ।। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে আমরণ অনশন আন্দোলন মতুয়াদের ।। যেমন দল, তেমন সরকার, দিশা নেই কারও: বিমান ।। অবশেষে হাত মেলালেন মোদি-শরিফ ।। অমিত শাহর সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে--অভিজিৎ বসাক
বাংলা

‘অপরাধী’, ‘ক্ষমতালোভী’দের ওপর বিশেষ নজর রাজ্য বি জে পি-র

প্রয়াত ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরি

বাবুলকে কটাক্ষমমতার: অন্ডালে ঝামেলা করছে বাইরের লোক

স্পর্শে লোকসভা, বিধানসভা অনুভব করছেন দৃষ্টিহীনেরা

চিটফান্ড থেকে বর্ধমান-কাণ্ড উত্তর দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী, জবাব দিন প্রধানমন্ত্রী, দাবি সূর্যর

তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও শীত নিয়ে চিম্তা নেই

উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে আমরণ অনশন আন্দোলন মতুয়াদের

বিরল অস্ত্রোপচারে জোড়া লাগা দুই শিশুকন্যাকে আলাদা করলেন চিকিৎসকেরা

সি বি আই তো জানে আমি বাড়িতে আছি: মদন

বর্ণবিদ্বেষ রুখতে কড়া আইনের দাবি ঋতব্রতর

যেমন দল, তেমন সরকার, দিশা নেই কারও: বিমান

৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য মজুতের গুদাম বসিরহাট

আজ থেকে চিড়িয়াখানায় উত্তরবঙ্গের ২ নতুন হাতি

বর্ধমান-কাণ্ড: বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

বাঙ্গুরে শুরু বইমেলা

সাতলাখি মাছ!

31 æ³ù±ý× õ±ü ñ÷ÇâéÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂõþ ð±¿õËî õþ±æÉ æ³ËëÂÿ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ë±ß ¿ðù æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üÑáêÂËòõþ Âóক্ষ ÎïËß ձá±÷Ï 31 æ³ù±ý× ÂÛß¿ðËòõþ ›¶îÂÏßÂÏ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ßÂï± Îâ±øí± ßÂõþ± ýûþ¼ Îæù±õþ Îõú ßÂËûþß¿é õ±ü üÑáêÂòÝ ñ÷ÇâËé ÕÑú ÎòËõ¼ Û¿ðò ñ÷ÇâËéÂõþ ôÂËù õþ±æÉ æ³ËëÂÿ ›¶±ûþ 27 ý±æ±õþ õ±ü ÂóËï ò±÷Ëõ ò±¼ Û Ãàõõþ 汿òËûþËåò æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ü±ñò ü±ý±¼ ñ÷ÇâËéÂõþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò±õþ ÕòÅËõþ±ñ 汿òËûþËåò Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷S¼ ¿î¿ò õËùò, ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëùý× ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ ò±¼ ðÅ’¿÷¿òËéÂõþ ›¶îÂÏßÂÏ ñ÷Çâé ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ü±ñò ü±ý± õËùò, ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Îõú ßÂËûþß¿é ð±¿õËî ñ÷ÇâËéÂõþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ îÂÒ±õþÂÕ¿öÂËû±á, ó¿õþõýí÷LaÏõþ üË/ Û õɱÂó±Ëõþ õU Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå¼ Îß±òÝ ü÷±ñ±òüÓS Î÷Ëù¿ò¼ û±SÏËðõþ ÕüÅ¿õñ± ýËùÝ õ±ñÉ ýËûþý× Õ±÷±Ëðõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï ÎûËî ýËäåü Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ýËù Âó¿õþõýí ¿úŠËß õÒ±ä±Ëò± û±Ëõ ò±¼ îÂËõ Îõ/ù õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé ÛÃàòý× ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï û±Ëäåà ò±¼ üÑáêÂËòõþ üý-üö±Âó¿î ðÏÂóß üõþß±õþ æ±ò±ò, Õ±÷±Ëðõþ üË/ 23 æ³ù±ý× ÎôÂõþ Âó¿õþõýí÷LaÏõþ ÆõêÂß õþËûþËå¼ ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ Õ±÷õþ± ñ÷ÇâËé û±õ ¿ß ò±, Îü-¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ ¿÷¿òõ±ü Îß±-Õ¿ëÂÇËòúò ß¿÷¿éÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ÕõËúø ðÒ± æ±ò±ò, ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ßÂõþËù Õ±á±÷Ï ¿ðËò Õ±õþ ¿÷¿òõ±ü ä±ù±Ëò± üyÂõ ýËõ ò±¼ îÂËõ Õ±÷õþ± ÛÃàòý× ñ÷ÇâËé û±¿äåà ò±¼ Õ±÷õþ± ¿òËæËðõþ ÷ËñÉ Û õɱÂó±Ëõþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþõ¼ Îæù±õþ õ±ü üÑáêÂò&¿ùõþ ß±å ÎïËß ÷î±÷î ÎòÝûþ± ýËõ¼ î±õþÂóõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ûÅ¢¬¬ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß îÂÂóò õɱò±¿æÇ æ±ò±ò, 2010 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËßÂ Û ÂóûÇ™L 7 õ±õþ æ;±ù±¿òõþ ÷ÓùÉõÔ¿X ýËûþËå ›¶±ûþ14 é±ß±¼ ¿õ÷± ÃàõþäÂ-üý ÕòÅø¿/ß ÃàõþäÂ-ÃàõþäÂ±Ý ù±á÷å±ëÂÿ± õÔ¿X ýËûþËå¼ ¿ßÂc 2009 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËß ö±ëÂÿ± õ±ËëÂÿ¿ò¼ Ûö±Ëõ Âó¿õþõýí¿úŠ äÂùËî Âó±Ëõþ ò±¼ ÃàÅäÂËõþ± é±ß± ¿òËûþÝ ü÷üɱ õþËûþËå¼ Âó¿õþõýí÷LaÏËß ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Õ±÷±Ëðõþ ü÷üɱ&¿ùõþ ßÂï± æ±¿òËûþ¿åù±÷¼ ß±æ ýûþ¿ò¼ ý׿îÂ÷ËñÉ ¿õ¿öÂi§ ü÷üɱõþ æòÉ õ±ü ä±ù±Ëò± õg ßÂËõþ ¿ðËûþËå ÷±¿ùËßÂõþ±¼ Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷ËSõþ Õ¿öÂËû±á, áî 34 õåõþ ñËõþ Âó¿õþõýËíõþ Îõý±ù Õõ¦š± ýËûþËå¼ î±õþ æòÉ Õ±Ëáõþ üõþß±õþ ð±ûþϼ ÷±¿ùßÂõþ± ¿ßÂåÅý× Âó±ò¿ò¼ Ûý× üõþß±õþ îÂÒ±Ëðõþ ð±¿õ ü¥óËßÂÇ Õõ¿ýî¼ Õ±á±÷Ï 31 õþÃà ñ÷ÇâËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò± ßÂõþ±õþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ¿å¼ 23 æ³ù±ý× ÷ý±ßÂõþËí õ±ü, ¿÷¿òõ±ü, ÕËé±, éÂɱ¿‘ Ý ÂóÅ¿ùËüõþ Õ±¿ñß±¿õþßÂËðõþ ¿òËûþ ÆõêÂËß õüËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ ¿î¿ò õËùò, ñ÷Çâé ßÂõþËù ¿ß üõ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËûþ û±Ëõ· ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±ËùÝ ü÷üɱ ¿÷éÂËõ· õþ±æ¦š±ò, ÎäÂi§±ý×Ëûþ üõþß±õþ Âó¿õþõýí ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ ¿ßÂc õþ±ËæÉ 88 úî±Ñú Îõüõþß±¿õþ üѦš±, üÑáêÂò Z±õþ± Âó¿õþõýí ¿òûþ¿Laî ýûþ¼ Õ±õþ ÷±S 12 úî±Ñú üõþß±¿õþ Âó¿õþõýí ðlõþ ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ 23 õþËÃà ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ ö±ëÂÿ±õÔ¿X ¿òËûþ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ õËù ÷Ëò ßÂõþËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited