Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৪ শ্রাবণ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেননি রাহুলই ।। ফেসবুক বন্ধুর হাতে খুন কেষ্টপুরের গৃহবধূ ।। তাপস পাল-কাণ্ড: আজ সকালে ফের শুনানি ।। এনসেফেলাইটিসে কলকাতায় মৃত্যু আড়াই বছরের শিশুর ।। কলকাতার ‘বান্টি বাবলি’ কাছে কোটি টাকা মিলল পুরীর সৈকতে ।। ২৪ বছর পর নীতীশ-লালু এক মঞ্চে, ঘোষিত হল জোট ।। এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু আরও ৫ জনের ।। স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যে ফ্রন্টের সম্প্রীতি-বন্ধন ।। এবার স্কুলে শরণার্থী শিবিরেও ইজরায়েলি ট্যাঙ্কের গোলা, হত ২০ ।। রাজ্যে এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থ মামলা ।। গাডকারির বাড়িতে আড়ি: রাজ্যসভায় তুমুল হইচই ।। ভক্তবালা: এফ আই আর করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী
বাংলা

এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু আরও ৫ জনের

স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যে ফ্রন্টের সম্প্রীতি-বন্ধন

তাপস পাল-কাণ্ড: আজ সকালে ফের শুনানি

কলকাতার ‘বান্টি বাবলি’ কাছে কোটি টাকা মিলল পুরীর েসকতে

ফেসবুক বন্ধুর হাতে খুন কেষ্টপুরের গৃহবধূ

ভক্তবালা: এফ আই আর করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

সারদার নিখোঁজ ৩ ম্যানেজার!

বৃদ্ধ পিতার ভরণপোষণ, হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ

গণসংগঠন ঢেলে সাজতে আজ বসছে সি পি এম রাজ্য কমিটি

প্রায়ই পেটাত বাউন্সাররা, চিটফান্ড এজেন্ট আত্মঘাতী

সি ই এস সি: ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ২টি ইউনিট

আগুন নেভাতে থানায় থাকবে পাম্প, হোসপাইপ: দমকল মন্ত্রী

আলো, পাখা, মশারির ঘরে শুয়োরের ‘পুনর্বাসন’

১১ রুটে ঝলমলে ‘যানবাস’

রাজ্যে এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থ মামলা

আজ মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া হয়ে যাবেন বাঁকুড়ায়

কিনিসন জুট বন্ধ হয়ে গেল

&¿ëÂÿûþ± ÷ÔîÅÂÉõþýüÉ: úɱ÷ùËß 10 ¿ðËòõþ ÂóÅ¿ùü Îýô±æîÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òÏùõþîÂò ßÅÂGÂÅ: &ëÂÿ±ËÂóõþ Îý±Ë÷ Õ±õ±¿üß ÷¿ýù± &¿ëÂÿûþ±õþ ÷ÔîÅÂÉõþýËüÉõþ âéÂò±ûþ ÷Óù Õ¿öÂûÅM úɱ÷ù Îâ±øËß ðú ¿ðò ¿ü Õ±ý× ¿ë ÂóÅ¿ùËüõþ Îýô±æËî õþ±Ãà± ýËõ¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ðÅÂóÅËõþ äÅÂÒäÅÂëÂÿ± ÷ýßÅÂ÷± Õ±ð±ùî î±Ëß Îî±ù± ýËù ¿õä±õþß Ûý× ¿òËðÇú Îðò¼ 11 æ³ù±ý× &ëÂÿ±ËÂóõþ ‘ðÅù±ù ¦œÔ¿î üÑüð’ Îý±Ë÷õþ ÷±¿é ÃàÅÒËëÂÿ &¿ëÂÿûþ±õþ ÷ÔîÂËðý ëÂ×X±Ëõþõþ Âóõþ ÎïËßÂý× á±-ì±ß± Îðûþ úɱ÷ù¼ Îü Îý±Ë÷õþ ü¥ó±ðß ëÂ×ðûþä±Òð ßÅÂ÷±Ëõþõþ ¿õËúø â¿ò‡Â¼ õÅñõ±õþ áöÂÏõþ õþ±Ëî &ëÂÿ±ËÂóõþ Ãà±æ³õþðËýõþ öÂõ±òÏÂóÅËõþõþ õ±¿ëÂÿËî ձËü Îü¼ ¿ü Õ±ý× ¿ë ÂóÅ¿ùü Ý Îæù± ÂóÅ¿ùü Îá±Âóò üÓËS Îü-Ãàõõþ ÎÂóËûþ õÅñõ±õþ õþ±ËîÂý× ý±ËîÂò±Ëî Îâ¶l±õþ ßÂËõþ î±Ëß¼ ý׿îÂ÷ËñÉý× î±Ëß Îæõþ±õþ üÓËS æ±òËî ÎÂóËõþËå, Îý±Ë÷õþ üõ õþßÂ÷ ß±Ëæý× Îü ÝîÂË›¶±îÂö±Ëõ ûÅM ¿åù¼ ëÂ×ðûþä±ÒËðõþ ¿òËðÇËúý× Îü ü÷™¦ õþßÂ÷ ß±æ ßÂõþî õËù æ±ò±ûþ¼ Îý±Ë÷õþ ß±Ëæõþ æËòÉ Ûß¿é Cɱ’õþ õþËûþËå¼ Îü¿é տñß±Ñú ü÷Ëûþý× ëÂ×ðûþä±Òð ¿òËæõþ æ¿÷Ëî ä±Ëøõþ ß±Ëæ õÉõý±õþ ßÂõþî õËù Îü 汿òËûþËå ÂóÅ¿ùüËß¼ Û ÂóûÇ™L &¿ëÂÿûþ±õþ ÷ÔîÅÂÉõþýËüÉõþ âéÂò±ûþ úɱ÷ùËß ¿òËûþ 11 æò Îâ¶l±õþ ýù¼ Õ±ð±ùËî 4 æËòõþ æõ±òõjÏ Îòò ¿õä±õþß¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited