Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৯ বৈশাখ ১৪২১ বুধবার ২৩ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা-দুর্নীতি নজরে আসতেই ব্যবস্হা নিয়েছি: মমতা ।। রাজ্যের দোষেই পথে ১৮ লক্ষ: সোনিয়া ।। কত আশা! নাকি ভরসা কমিশনই?--প্রচেত গুপ্ত ।। সুষ্ঠু নির্বাচনের সব ওষুধ আমাদের জানা আছে: রাকেশ--অংশু চক্রবর্তী, রিনা ভট্টাচার্য ।। সারদায় সি বি আই? আজই রায় দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। কেচ্ছার একরত্তি প্রকাশ পেতেই এত অসহিষুž মুখ্যমন্ত্রী! বিমান ।। নিরাপদ নন রাজনাথ,কথা তাই দিল্লি নিয়ে--দেবারুণ রায়, লক্ষ্নৌ ।। মনমোহনকে দুষলেন হতাশ কয়লামন্ত্রী--হারলেও ইউ পি এ ভাঙবে না: শারদ ।। সুশীল পাল হত্যা: যাবজ্জীবনে ৮, বাকিদের ৭ বছরের সাজা ।। মানিক: মানুষ প্রতিরোধ গড়লে তৃণমূল পালানোর পথ পাবে না ।। ৪ বছর পর কলকাতায় ৪০ ।। ইতালির গ্রামে রানীর বিয়ে
ভারত

সারদায় সি বি আই? আজই রায় দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট

নিরাপদ নন রাজনাথ,কথা তাই দিল্লি নিয়ে

সোনিয়া-লহর রায়বেরিলিতে

মনমোহনকে দুষলেন হতাশ কয়লামন্ত্রী

গিরি, তোগাড়িয়ার গর্জনে ‘অখুশি’ মোদির নিষেধ

যত আঘাত, তত বাড়বে শক্তি: ব্যথিত প্রিয়াঙ্কা

ইতালির গ্রামে রানীর বিয়ে

হাইকোর্টের স্হগিতাদেশ চ্যালেঞ্জ করে পাড়ুই-মামলা সুপ্রিম কোর্টে

জয়া, মায়ার নিশানা মোদি

খুচরো খবর

÷±¿îÂËî ßÂ÷ÇÏ ¿õËক্ষ±öÂ

ÂóÅ¿ëÂÿËûþ ÷±õþ± ýù ÷ɱËòæ±õþËßÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷±Ëòüõþ, 19 æ³ù±ý× •¿Âó ¿é ձý×—– ßÂ÷ÇÏ ¿õËক্ষ±ö öÂûþ±õý ձ߱õþ ¿òËûþËå ÷±ËòüËõþõþ ÷±¿î üÅ泿ß ß±õþÃà±ò±ûþ¼ áîÂß±ù ß±õþÃà±ò±ûþ ö±ãäÅÂõþ ÛõÑ üѦš±õþ Ûß Âó𦚠ßÂ÷ÇÏËß ÂóÅ¿ëÂÿËûþ ÷±õþ±õþ âéÂò±ûþ Îâ¶l±õþ ßÂõþ± ýËûþËå 100 æòËß¼ ß±õþÃà±ò± õg¼ çÂùËü û±Ýûþ± Îðý¿é Ýý× ß±õþÃà±ò±õþ Îæò±Ëõþù ÷ɱËòæ±õþ •Ûý×ä ձõþ— ÕõòÏúßÅÂ÷±õþ ÎðËõõþ¼ æÃà÷ ýËûþËåò üѦš±õþ ðÅý× ¿õËð¿ú ßÂ÷ÇÏ-üý ›Â¡±Ké ÷ɱËòæ±õþ¼ üÅÂó±õþö±ý×æ±õþËß ÷±õþñõþ ßÂõþ±õþ Õ¿öÂËû±Ëá ü±üËÂó` ýÝûþ± ÛßÂæò ßÂ÷ÇÏËß ÂóÅòõÇý±ù ßÂõþ±õþ ð±¿õËî áîÂß±ù ß±õþÃà±ò± ßÂîÂÇÔÂóËক্ষÂõþ üË/ õäÂü± ýûþ |¿÷ß ý×ëÂ׿òûþËòõþ¼ ¿ßÂåÅক্ষÂËíõþ ÷ËñÉý× ý±î±ý±¿î q ßÂËõþ ëÂ×iœM æòî±¼ ÷ɱËòæ±õþËðõþ õ±ý×Ëõþ û±Ýûþ± Õ±éÂß±Ëî õg ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýûþ ß±õþÃà±ò±õþ Îáé¼ Âó𦚠ßÂ÷ÇÏËðõþ ÷±õþñõþ Ý ¿æ¿òüÂóS ö±ãäÅÂõþ ßÂËõþ Õ±&ò ù±¿áËûþ ÎðÝûþ± ýûþ Ýý× ß±õþÃà±ò±ûþ¼ î±GÂËõ æÃà÷ ýËûþËåò ßÂ÷ÂóËক্ষ 50 æò, ßÂËûþßÂæËòõþ Õõ¦š± ü‚ÂéÂæòß¼ &õþá±ÒÝËûþõþ ÷±ËòüËõþ ÷±¿î üÅ泿ß ý׿`Âûþ±õþ Ûý× ß±õþÃà±ò±ûþ |¿÷ß ÕüË™L±ø òîÅÂò òûþ¼ áî Ûß õåËõþ |¿÷ß ¿õËক্ষ±ËöÂõþ ÎæËõþý× 3 õ±õþ õg ýËûþËå ß±õþÃà±ò±¼ îÂËõ Ûõ±Ëõþõþ âéÂò± Õ±õþÝ ÷±õþ±Rß¼ áîÂß±ù õþ±î ÎïËßÂý× ß±õþÃà±ò± äÂQËõþ Î÷±î±Ëûþò ßÂõþ± ýËûþËå 1200 ÂóÅ¿ùü¼ ÂóÅËëÂÿ å±ý× ýËûþ ¿áËûþ¿åù ÕõòÏú ÎðËõõþ Îðý¼ ¿ë Ûò Û ÂóõþÏক্ষ± ßÂËõþ î±ÒËß úò±M ßÂõþ± ýûþ¼ ÕõòÏú ÎðËõõþ ÷ÔîÅÂÉËî Îú±ß 汿òËûþ ÷±¿î ßÂîÂÇÔÂóক্ষ æ±ò±ù, ÷±ËòüËõþõþ ðÅ¿é ß±õþÃà±ò± Õ¿ò¿ðÇ©†ß±Ëùõþ æòÉ õg ï±ßÂËõ¼ ßÂîÂÇÔÂóËক্ষÂõþ ÷ËîÂ, áîÂß±ù û± âËéÂËå î± ÎõîÂò õ± ß±Ëæõþ Âó¿õþ¿¦š¿î üÑS±™L Îß±òÝ âéÂò± òûþ¼ Âó¿õþß¿ŠîÂö±Ëõ Ûé± â¿éÂËûþËå &`±õ±¿ýòϼ ý¿õþûþ±ò±õþ ¿úŠ÷LaÏ õþíðÏÂó ¿üÑ üÅõþæÝûþ±ù± õËùËåò ÃàÅò, ÃàÅËòõþ øëÂÿûLa, ö±ãäÅÂËõþõþ Õ¿öÂËû±Ëá 100 æòËß Îâ¶l±õþ ßÂõþ± ýËûþËå¼ ÛÃàòÝ üõ ÕÂóõþ±ñÏËß ñõþ± û±ûþ¿ò¼ õþ±ËæÉõþ ÷ÅÃàÉ ü¿äÂõ ¿Âó Îß ÎäÂÌñÅ¿õþ æ±ò±ò, ÷±¿î ß±õþÃà±ò±õþ âéÂò± ¿òËûþ îÂð™L ßÂõþËõ &õþá±ÒÝËûþõþ Û ¿ü ¿Âó õþ¿õjõþ Îî±÷±Ëõþõþ ÎòîÔÂËQ á¿êÂî ¿üé¼ ÷±Ëòüõþ ß±õþÃà±ò± ›¶¿î õåõþ 5.5 ù±Ãà ᱿ëÂÿ ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼ ÛÃà±Ëò Æî¿õþ ýûþ üÅý×ôÂÄéÂ, ¿ëÂæ±ûþ±õþ, Ûü Û‘ 4 Ý Û ˆÂ±õþ ÷ËëÂËùõþ ᱿ëÂÿ¼ áî ßÂËûþß õåõþ ñËõþý× |¿÷ß ÕüË™L±Ëø ¿õÂóûÇ™¦ &õþá±ÒÝËûþõþ üõßÂ’¿é ᱿ëÂÿ ß±õþÃà±ò±ý×¼ õëÂÿ ÷±ËÂóõþ üãâøÇ Ý ñ÷Çâé ýËûþËå ÛÃà±òß±õþ ý`± Î÷±éÂõþü±ý×ËßÂù Ý ¦Å¨é±õþ ý׿`Âûþ±õþ ß±õþÃà±ò±ûþ¼ Ûý× Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî &æõþ±Ëé 4000 Îß±¿é é±ß±õþ ß±õþÃà±ò± áëÂÿ±õþ Îâ±øí± ßÂËõþËå ÷±¿î üÅ泿ß ý׿`Âûþ±¼


bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited