Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৮ ফাল্গুন ১৪২১ মঙ্গলবার ৩ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নির্বাচন কমিশনকে সঠিক তথ্য দিল তৃণমূল--দীপঙ্কর নন্দী ।। মেপে পা ফেলতে চাইছেন মুকুল--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। বিধানসভায় এবার চিটফান্ড-আলোচনা--অরূপ বসু ।। ফেসবুকে গোয়েন্দা-নজর!--রিনা ভট্টাচার্য ।। প্যাকেজ? মুখ্যমন্ত্রী বললেন ফালতু! ।। পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি তুলছে বি জে পি ।। বাপরে আপ! বিদ্রোহী যোগেন্দ্র--প্রশাম্ত ভূষণকে নিয়ে তুমুল অশাম্তি ।। তিস্তা: ১০ বছরের অম্তর্বর্তী চুক্তির পথে এগোচ্ছে ভারত--তারিক হাসান ।। বিশ্রামও জরুরি, দাবি ধোনির ।। ডালমিয়া! খুশি বাংলার ক্রিকেটমহল ।। অভিজিৎ রায় খুন, ঢাকায় গ্রেপ্তার ।। ৪৫০ বস্তায় জাল ১০ কোটি
খেলা

অনুরাগ সচিব হলেও জমানা শ্রীনিরই

গেইল স্বমহিমায় থাকলে হিসেব উল্টে যাবে: লারা

ফোকাসটা ধরে রাখুক ভারত

ডালমিয়া! খুশি বাংলার ক্রিকেটমহল

শততম ম্যাচ খেলতে নামার আগে স্টেনের চিম্তা দাবানল

ডুডু পাশে থাকাতেই ফ্রি খেলতে পারছি: রন্টি

বিশ্রামও জরুরি, দাবি ধোনির

এখনও পর্যম্ত সেরা ম্যাকালাম

যারা সরিয়েছিল, তারাই এখন উৎসাহ দিচ্ছে: ডালমিয়া

আত্মহত্যা করতে চেয়েও জীবনমুখী জন

সরফরাজ: সুবিধাজনক পিচ দেওয়া হচ্ছে ভারতকে

ভিভের থেকেও গেইলকে এগিয়ে রাখলেন লয়েড

এখনই টেকনিক্যাল কমিটিতে চান ডালমিয়া

বাগানের সামনে পাপাসহীন ডেম্পো, কোচ মর্গান?

বাদ পড়ে জাতীয় দল থেকে মেহতাবের অবসর

ফালতু অজুহাত পাওয়ারের!

শ্রীনিই কিন্তু আই সি সি-র চেয়ারম্যান!

নামলেন কোহলি, ধোনি, ধাওয়ান

গেইলদের বিরুদ্ধে বল শুরু করুন অশ্বিন, চান কোচ

তুমুল বৃষ্টি, হোটেলে অনুশীলন

আটকে গেল রিয়েল মাদ্রিদ

çÂËëÂÿõþ î±GÂõ öÅ¿ùËûþ ¿ðËùò Îõ±ŒÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

¿ßÂшÂò, 6 Õ±áˆÂ– ‘ÛõþËòˈ±’¼ æ±÷±ý×ß±ûþ, ù`ÂËòݯ

á¿î ¿õø÷¼ ÛËù±Ë÷Ëù± ßÂËõþý× Îûò üÅÃ༠çÂëÂÿ ëÂ×êÂËõ, Ãàõõþ ¿åù ßÂɱ¿õþ¿õûþ±ò ZÏËÂó¼ ¿åù üîÂßÂÇî±ݼ ‘÷±ç ð¿õþûþ±ûþ Îûò ò± û±ûþ ÎßÂëÂ×’, õþ¿õõ±õþ ß±áæ, Îõþ¿ëÂÝ, Îé¿ù¿öÂúËò Ûý× UÒ¿úûþ±¿õþ ÎðËÃà ÕËòß ÎæËù Âó¿õþõ±õþý× õ±¿ýõþ÷ÅËÃà± ýûþ¿ò¼ îÂõÅ ÛëÂÿ±Ëò± û±ûþ¿ò ¿õÂóð¼ ÷±î±ù ý±Ýûþ± üË/ ÕËç±õþ ñ±õþ±¼ î±ËîÂý× ¦§±î æ±÷±ý×ß±¼ Âó±áù± ý±Ýûþ±ûþ ÛËù±Ë÷Ëù± üõ¼ Îð±ß±¿òõþ Âóüõþ±, üÑü±Ëõþõþ Õ±õªn– ò± æ±Ëò Õ±õþÝ ßÂî ßÂϯ ÕòÉ ü÷ûþ ýËù &¿åËûþ ¿òËî ü÷ûþ ù±áî¼ ÎöÂËü Õ±üî ûLaí±-Õ±¿îÂÇõþ ¿÷Ëúù¼ ‘ü±ý±ûÉ’, ‘S±í’ ús&Ëù± Û¿ðò &QýÏò¯ Õ¿ù¿¥óß Âó±ËßÂÇ ‘ÛõþËòˈ±’ ùý÷±ûþ öÅ¿ùËûþ ¿ðù ûLaí±õþ ß±ý±¿ò¼

Õ¿ù¿¥óËß ÂóŏøËðõþ 100 ¿÷é±Ëõþ ò±÷Ëåò ëÂ×ü±ý×ò Îõ±ŒÂ¼ ÎÃàõ ùëÂÿ±ý×Ëûþ¼ ÕòÉõþ± ûÃàò Õ¿¦šõþ, îÂÃàò îÂÒ±õþ úýõþ õɱßÅÂù ýËõ Îüé±ý× ¦¤±ö±¿õß¼ ÎðÌëÂÿ ÎðÃàËõ õËù úýËõþõþ ò±ò± æ±ûþá±ûþ õËü¿åù æ±ûþ±Ké ¿¦ò¼ ÎõþË™¦±õþÒ±ËîÂÝ ¿åù õÉõ¦š±¼ õëÂÿ ÂóðDZûþ ÎÃàù±, üË/ Îðð±õþ Âó±òÏûþ¼ Æî¿õþ ¿åù æ±÷±ý×ß±¼ Æî¿õþ ý¿äåÃù ›¶ßÔ¿îÂݼ ý±ùß±, ÷±ç±¿õþ õÔ¿©† äÂù¿åùý×¼ Îü¿÷ô±ý×ò±ù Îúø ýËîÂý× Îûò ›¶ßԿ^÷Ó¿îÂÇËî¼ Îç±ËëÂÿ± ý±Ýûþ±ûþ ëÂ×ËëÂÿ Îáù ¿ö¿ëÂÝ ÷¿òéÂõþݯ î±ý× õËù ëÂ×Èü±Ëý ö±é±õþ é±ò ÂóËëÂÿ¿ò¼ î¿ëÂÿâ¿ëÂÿ ¿õߊ õÉõ¦š±, î±õþÂóõþ Õ±õ±õþ Îé¿ù¿öÂúËòõþ ü±÷Ëò¼ Îõ±ŒÂ ÎðÌëÂÿ Îúø ßÂõþËîÂý× áæÇò ‘æ±÷±ý×ß±¼.. æ±÷±ý×ß±’¼ æ±îÂÏûþ Έ¿ëÂûþ±Ë÷ 500 æËòõþ æ÷±Ëûþî¼ Îõ±ŒÂ ›¶ï÷ ýËîÂý× õÒ±ñö±㱠ëÂ×BåW±ü¼ Ûß ÷¿ýù± Îî± ù±ô±Ëî ù±ô±Ëî ÂóËëÂÿý× ÎáËùò¯ wnËক্ষÂÂó Îòý×¼ ÷±¿éÂËî ùÅ¿éÂËûþý× ö±üËùò Îä±ËÃàõþ æËù¼ E±÷ õ±¿æËûþ ëÂ×BåW±ü ›¶ß±ú ßÂõþ¿åù Ûß ðù¼ Îüý× ¿öÂËëÂÿ ¿åù òûþ õåËõþõþ Îù±ý×ü ¿÷ù±õþ¼ ÎðËúõþ Âóî±ß± ò±ëÂÿËî ò±ëÂÿËîÂý× ÃàÅËð õËù õüù, ‘æ±÷±ý×ß± 1 ò¥¤õþ¼ æ±òî±÷, Õ±¿÷ æ±òî±÷¼’ ¿ßÂшÂËòÝ å¿õé± Ûß¼ çÂËëÂÿõþ î±GÂõ ¿ôÂËß Îõ±ËŒÂõþ ð±ÂóËéÂõþ ü±÷Ëò¼ Έ¿ëÂûþ±Ë÷õþ ü±÷Ëò Îð±ß±ò ä±ù±ò Âóɱ¿C¿üûþ± õɱ‚¼ Õ±›Â¡Åî¼ õËùý× ¿ðËùò, ‘Îõ±ŒÂ ÎðÌëÂÿûþ, Õ±õþ î± ÎðËÃà ÎßÂÒËÂó ÝËê Îá±é± ðÅ¿òûþ±¼’ Îõ±ŒÂ Îû÷ò Õ±Ëõá ÎäÂËÂó õþ±ËÃàò ò±, îÂÒ±õþ ÎðËúõþ ÷±òÅøÝ î±ý×¼ õþ±™¦± ÎïËß ÎõþË™¦±õþÒ±– ÕËòßÂËßÂý× ÎðÃà± Îáù Îõ±ËŒÂõþ ÷Ëî± ‘¿öÂß¿C’ üË‚Âî ÎðÃà±Ëî¼ ÎðÌëÂÿ qõþ Õ±Ëá æ±îÂÏûþ Έ¿ëÂûþ±Ë÷õþ ðúÇßÂËðõþ ÷ËñÉ æò±ßÂËûþß ‘ÎõvßÂ, ÎõvßÂ’ ßÂËõþ üõþõ ¿åËùò¼ îÂËõ üÑÃàɱá¿õþˇÂõþ öÂõþü± ¿åù Îõ±ŒÂ¼ öÂõþü±õþ ÷±ò õþ±ÃàËùò ‘¿õðÅÉîÂ’ Îõ±ŒÂ¼ ïÅ¿õþ, CɱËßÂõþ ‘ÛõþËòˈ±’¯

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited