Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ শ্রাবণ ১৪২১ শুক্রবার ১ আগস্ট ২০১৪
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
মমতা: দিল্লির সঙ্গে লড়ে উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছি--দীপেন গুপ্ত ।। না ঘরকা না ঘাটকা ২ বিধায়ক--দীপঙ্কর নন্দী ।। সারদা: বাংলা, ওড়িশায় তালা ভেঙে তল্লাশিতে সি বি আই ।। তাপসের নামে সোমবার পর্যম্ত এফ আই আর নয় ।। পুনে: ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১ ।। পেট্রলের দাম কমল, বাড়ল ডিজেলের ।। গণফ্রন্টকে স্বাধীন করে খেতমজুর সংগঠনও চায় সি পি এম ।। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর ।। ‘বাবলি’র আবদার মেটাতেই ‘বান্টি’র প্রতারণায় হাতেখড়ি ।। লেকটাউন-কাণ্ড: গৃহশিক্ষিকা পূজা সিং-এর জামিন নাকচ ।। তসলিমার ভিসা বাতিল ।। নবারুণ ভট্টাচার্য প্রয়াত
খেলা

লজ্জা! মঈন আলির সামনেও আত্মসমর্পণ!

এক্ষুনি গম্ভীরকে ফেরানো দরকার

হার নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই! ধোনি

বিকাশ, যোগেশ্বর, ববিতার সোনা

তারকাবিহীন আসরে ৬ মিট রেকর্ড

কালিসের সততায় মুগ্ধ স্মিথ

কবাডির মতো ছোট খেলার প্রসারে সৌরভ, শচীনকে চান অভিষেক

প্রতিটা সেশনেই আমরা জয় পেয়েছি: কুক

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট খেলতে চান অ্যান্ডারসন

৩৫৩ দিন পর জয়, ব্যবধান ২৬৬ রানের!

সুভাষের পরীক্ষা ২৭ আগস্ট?

ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্ব দিলেন অ্যান্ডারসন

চন্দনের লড়াই চলছে

ইস্টবেঙ্গলে নানা অনুষ্ঠান

সুস্মিতার চোখ এশিয়াডে

স্কোলারি ঘরে ফিরলেন

এক ম্যাচে ৯ গোল

আঙুল ভেঙেছে, ঋদ্ধিমান ফিরছেন, যাচ্ছেন নমন ওঝা

১৮ আগস্ট মাঠে নামতে চান নেইমার

মনোজের ৫ উইকেট, জয়

স্কোর

ü±ý×ò±Ëß ¿õ Û÷ ëÂõvÅ ëÂ×Âóý±õþ ¿ðù ÕgªÂ õɱë¿÷KéÂò üѦš±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ý±ûþðõþ±õ±ð, 19 Õ±áˆÂ– ÕòòÉ ü¥œ±ò ü±ý×ò± Îòý±Ëùõþ¼ Õ¿ù¿¥óËß Îõª±· Âóðß Îæî±ûþ õɱë¿÷KéÂò î±õþß±Ëß ¿õ Û÷ ëÂõvŠ᱿ëÂÿ ëÂ×Âóý±õþ ¿ðù ÕgªÂ õɱë¿÷KéÂò üѦš±¼ üÑõñÇò± ÕòұËò ü±ý×ò±õþ ý±Ëî ᱿ëÂÿõþ 䱿õ îÅÂËù Îðò úäÂÏò ÎîÂ`ÂÅùß±õþ¼ ÂóËõþ úäÂÏò õËù ÎáËùò, ‘Õ±¿÷ 汿ò Âóðß Îæî±ûþ ü±ý×ò± àÅ¿ú ýËùÝ üc©† òûþ¼ Õ±÷õþ±Ý üc©† òý×¼ ß±õþí ü±ý×ò±õþ Õ±õþÝ õëÂÿ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ Îû±áÉî± Õ±Ëå¼ Îá±ÂóÏäÒ±Ëðõþ Îß±¿äÂÑËûþ ÕËòß ëÂ×i§¿î ßÂËõþËå ü±ý×ò±¼ Õ¿ù¿¥óËß Âóðß æûþ î±õþý× ›¶÷±í¼ Îá±é± éÅÂòDZË÷ËKéÂý× ö±ù ÎàËùËå¼ õÅ¿çÂËûþ ¿ðËûþËå Âó¿õþ|÷, ùক্ষÂÉ Ý Ûß±¢¶î± å±ëÂÿ± Ûý× Âóðß ձüî ò±¼’ Ûõþ Âóõþý× ü±ý×ò±Ëß úäÂÏËòõþ Âóõþ±÷úÇ, ‘SÏëÂÿ±¿õð ¿ýËüËõ Õ±õþÝ ü±ôÂùÉ ÎÂóËî ÎáËù ÷±ï±ûþ õþ±àËî ýËõ, Îî±÷±õþ Îüõþ±é± ÛàòÝ Õ±Ëü¿ò¼’ Õ±›Â¡Åî ü±ý×ò± õù¿åËùò, Îå±éÂËõù± ÎïËßÂý× Õ¿ù¿¥óß Âóðß æËûþõþ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËîÂò ¿î¿ò, ‘9 õåõþ õûþü ÎïËßÂý× ¦¤›Ÿé± ÎðÃà¿å¼ ü¿îÂÉý× Õ¿ù¿¥óËß Âóðß æûþ Õ¿õ«±üÉ âéÂò±¼ ð±í ÃàÅ¿ú¼ Âóðß æËûþõþ æòÉ Îá±ÂóÏ üÉõþËßÂÝ ñòÉõ±ð æ±ò±õ¼’ ö¿õøÉËî տù¿¥óËß õɱë¿÷KéÂò ÎïËß ձõþÝ ÂóðËßÂõþ Õ±ú± ßÂõþËåò ü±ý×ò±, ‘Õ±ú± ßÂõþõ Õ±÷±õþ Âóðß æËûþõþ Âóõþ ÎðËú õɱë¿÷KéÂËòõþ æò¿›¶ûþî±, ÷±òÅËøõþ ձâ¶ý Õ±õþÝ õ±ëÂÿËõ¼ Õ±¿÷ ¿ò¿}ÂîÂ, ö¿õøÉËî ձ÷õþ± Õ±õþÝ Âóðß Âó±õ¼’


bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited