Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ রবিবার ১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--সি পি এম ‘শেষ’? ।। বড়লোকের পৌষমাস--দেবারুণ রায়, দিল্লি ।। ছিন্নমূল মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। পুরভোটের আগেই চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত মুকুলের?--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মানুষের খরচ বাড়ল: অসীম ।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত রাজ্যের শিল্পমহলের ।। বাংলাকে আর্থিক প্যাকেজ, পক্ষাম্তরে বুজরুকি: তৃণমূল ।। প্যাকেজ আসলে ‘ভেলকি’: অমিত ।। কমল না কর, চাকুরেদের মাথায় হাত! ।। হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট ।। ডিজেল, পেট্রলের দাম চড়ল ।। বুদ্ধদেব ৭১
খেলা

সপারিষদ পাওয়ার পৌঁছে গেলেন শ্রীনি-র ডেরায়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, বোল্ট ম্যাকালাম ১ উইকেটে জেতালেন

হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট

গেইলের ভিডিও দেখবেন, ক্যারম বলের অপেক্ষায় অশ্বিন

আই লিগের ডার্বিতে খেলার ইচ্ছা বাইচুংয়ের

আমরা কমপ্লিট ইউনিট: ধোনি

পাক ক্রিকেট মৃত্যুমুখে: শোয়েব

কত বড় নেতা, দেখাল ম্যাকালাম

ডি’ভিলিয়ার্স দ্রুততম ২০০ করে ফেলতে পারত

ফেড কাপে ডেম্পোর কাছে হারের বদলা নিতে আজ মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

চনমনে নর্ডিরা, ডেম্পো ম্যাচেও লক্ষ্য ৩

ভারত চ্যাম্পিয়নের মত খেলছে বলছেন গাভাসকাররা

সতর্ক শ্রীলঙ্কা, ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ইংল্যান্ড

মিসবা টানছেন ইমরানের দৃষ্টাম্ত

কথা ‘বন্ধ’! মেসি-এনরিকে সঙঘাত চলছেই

ফাইনালে কর্ণাটক

বিশ্বকাপে যেতে পারছেন না শৌনক দাস

হগ: ফাইনালে উঠবে ভারত- নিউজিল্যান্ড

‘ভারতের সেরা অধিনায়ক ধোনি’

জিতল ম্যান ইউ বার্সিলোনা, রুনির জোড়া গোল

আজ ১৫৫ রান তুললেই ফাইনালে মহারাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, পুনের জয়

ü±ý×ò±Ëß ¿õ Û÷ ëÂõvÅ ëÂ×Âóý±õþ ¿ðù ÕgªÂ õɱë¿÷KéÂò üѦš±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ý±ûþðõþ±õ±ð, 19 Õ±áˆÂ– ÕòòÉ ü¥œ±ò ü±ý×ò± Îòý±Ëùõþ¼ Õ¿ù¿¥óËß Îõª±· Âóðß Îæî±ûþ õɱë¿÷KéÂò î±õþß±Ëß ¿õ Û÷ ëÂõvŠ᱿ëÂÿ ëÂ×Âóý±õþ ¿ðù ÕgªÂ õɱë¿÷KéÂò üѦš±¼ üÑõñÇò± ÕòұËò ü±ý×ò±õþ ý±Ëî ᱿ëÂÿõþ 䱿õ îÅÂËù Îðò úäÂÏò ÎîÂ`ÂÅùß±õþ¼ ÂóËõþ úäÂÏò õËù ÎáËùò, ‘Õ±¿÷ 汿ò Âóðß Îæî±ûþ ü±ý×ò± àÅ¿ú ýËùÝ üc©† òûþ¼ Õ±÷õþ±Ý üc©† òý×¼ ß±õþí ü±ý×ò±õþ Õ±õþÝ õëÂÿ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ Îû±áÉî± Õ±Ëå¼ Îá±ÂóÏäÒ±Ëðõþ Îß±¿äÂÑËûþ ÕËòß ëÂ×i§¿î ßÂËõþËå ü±ý×ò±¼ Õ¿ù¿¥óËß Âóðß æûþ î±õþý× ›¶÷±í¼ Îá±é± éÅÂòDZË÷ËKéÂý× ö±ù ÎàËùËå¼ õÅ¿çÂËûþ ¿ðËûþËå Âó¿õþ|÷, ùক্ষÂÉ Ý Ûß±¢¶î± å±ëÂÿ± Ûý× Âóðß ձüî ò±¼’ Ûõþ Âóõþý× ü±ý×ò±Ëß úäÂÏËòõþ Âóõþ±÷úÇ, ‘SÏëÂÿ±¿õð ¿ýËüËõ Õ±õþÝ ü±ôÂùÉ ÎÂóËî ÎáËù ÷±ï±ûþ õþ±àËî ýËõ, Îî±÷±õþ Îüõþ±é± ÛàòÝ Õ±Ëü¿ò¼’ Õ±›Â¡Åî ü±ý×ò± õù¿åËùò, Îå±éÂËõù± ÎïËßÂý× Õ¿ù¿¥óß Âóðß æËûþõþ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËîÂò ¿î¿ò, ‘9 õåõþ õûþü ÎïËßÂý× ¦¤›Ÿé± ÎðÃà¿å¼ ü¿îÂÉý× Õ¿ù¿¥óËß Âóðß æûþ Õ¿õ«±üÉ âéÂò±¼ ð±í ÃàÅ¿ú¼ Âóðß æËûþõþ æòÉ Îá±ÂóÏ üÉõþËßÂÝ ñòÉõ±ð æ±ò±õ¼’ ö¿õøÉËî տù¿¥óËß õɱë¿÷KéÂò ÎïËß ձõþÝ ÂóðËßÂõþ Õ±ú± ßÂõþËåò ü±ý×ò±, ‘Õ±ú± ßÂõþõ Õ±÷±õþ Âóðß æËûþõþ Âóõþ ÎðËú õɱë¿÷KéÂËòõþ æò¿›¶ûþî±, ÷±òÅËøõþ ձâ¶ý Õ±õþÝ õ±ëÂÿËõ¼ Õ±¿÷ ¿ò¿}ÂîÂ, ö¿õøÉËî ձ÷õþ± Õ±õþÝ Âóðß Âó±õ¼’

bangla || bharat || editorial || nepathya bhasan || khela || sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited