Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
খেলা

জিকোর প্রশংসা শুভাশিসের চাপ বাড়াল, গার্সিয়া দলে নেই

রবিবার থেকে চাকা ঘুরবে: জেমস

পেলে ৭৫!

এক রাতে ৪০ গোল!

নেইমারের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া: মেসি

বাইচুংকে ‘হল অফ ফেম’ এ এফ সি-র

লক্ষ্মীর হাত ধরে পূর্বাঞ্চল ম্যাচে ফিরল

রুনিরাও আই এস এল খেলবে! বিশ্বাস পিরেসের

নির্বাসিত সরিতা দেবী , চিঠি পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আলোচনা চায়

ইউনিস খানের দুই নজির

মালিঙ্গা, হেরাথরা আসছেন না, অনিশ্চিত সাঙ্গাকারা

গুরব‘কে সংবর্ধনা

ö¿ùõËùõþ ক্ষÂ÷î±ûþ ÂóŒÂÅõþ±ý×

¿õËõþ±ñÏõþ± ëÂ×ËëÂÿ ÎáËùò ú±üßÂËðõþ ß±Ëå

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ýê±È-ý× Æî¿õþ ýÝûþ± ›¶õù ëÂ×iœ±ðò± ¿ï¿îÂËûþ Îáù õþ¿õ-¿õËßÂËù¼ õɱÂóß Îú±õþËá±ù ÎôÂËù ÎðÝûþ± ¿õËõþ±ñÏõþ± Âó±õþËùò ò± ক্ষÂ÷î±ûþ Õ±üËî¼ ßÂËûþß¿ðò ñËõþý× ö¿ùõËùõþ ¿òõDZäÂò ¿âËõþ ÷ûþð±ò ¿åù ëÂ×Ml¼ ðÅý× ûÅûÅñ±ò Î᱇ÂÏËß ÎðËÃà ÷Ëò ýËûþ¿åù, ü÷±Ëò ü÷±Ëò ùëÂÿ±ý× ýËõ¼ ¿ßÂc ú±üßÂõþ±ý× ÎïËß ÎáËùò ›¶õùö±Ëõ¼ ü¿äÂõ Âóð ¿âËõþý× ¿åù üõËäÂËûþ Îõ¿ú ëÂ×ËMæò±¼ ÂóŒÂÅ õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþ õò±÷ ›¶ß±ú õþ±ûþ¼ ¿òõDZäÂËò ÕõúÉ ÂóŒÂÅ 41-18 ÎÂóåËò ÎôÂùËùò ›¶ß±úËß¼ ú±üß Î᱇ÂÏõþ Îß±ø±ñÉক্ষ òËõþfò±ï Îâ±ø ¿æîÂËùò ÛßÂý× õÉõñ±Ëò¼ qñÅ î±ý× òûþ, ÂóÅËõþ± ÂóɱËòù ¿òËûþý× Îõ¿õþËûþ Îáù ú±üß Î᱇Âϼ ÂóËõþ ü¿äÂõ ÂóËð üðÉ ÂóŒÂÅ õùËùò, ‘üðüÉõþ± Îû Õ±÷±Ëß ä±ò õÅ¿çÂËûþ ¿ðËùò¼ Ûé± üËîÂÉõþ æûþ¼’ ¿òõDZäÂËòõþ ôÂù Îâ±øí±õþ Õ±Ëáý× Îõ¿õþËûþ û±ò ›¶ß±ú¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited