Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
খেলা

মোরিনহোর হুঙ্কার, ব্যর্থতা মানলেন সিমিওনে

ইস্টবেঙ্গলের চোখ এ এফ সি-তে

মোরিনহোর কৌশল ফিরতি ম্যাচে খাটবে না

সৌরভের ছেলেদের গায়ে রোজি ব্ল্যাঙ্কো জার্সি

বাংলা থেকে টেস্ট খেলাবেন সৌরভ

আজ নাইটের বিরুদ্ধে গেইল?

যুবিকে একা ছেড়ে দিন: মা

ব্যাটে-বলে সফল জাদেজা

সারা জীবনের স্বীকৃতি পি কে আর চুনীকে

ফরেন্সিক তথ্য!

কোস্তাকে নিয়ে আক্ষেপ কার্লোসের

কোহলির সঙ্গে শচীন, দ্রাবিড়ের তুলনা করবেন না: শ্রীনাথ

ম্যান ইউর কোচ? ‘না’ গুয়ারদিওলা

শচীন ৪২

ইস্টবেঙ্গলের আবার ড্র

ö¿ùõËùõþ ক্ষÂ÷î±ûþ ÂóŒÂÅõþ±ý×

¿õËõþ±ñÏõþ± ëÂ×ËëÂÿ ÎáËùò ú±üßÂËðõþ ß±Ëå

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ýê±È-ý× Æî¿õþ ýÝûþ± ›¶õù ëÂ×iœ±ðò± ¿ï¿îÂËûþ Îáù õþ¿õ-¿õËßÂËù¼ õɱÂóß Îú±õþËá±ù ÎôÂËù ÎðÝûþ± ¿õËõþ±ñÏõþ± Âó±õþËùò ò± ক্ষÂ÷î±ûþ Õ±üËî¼ ßÂËûþß¿ðò ñËõþý× ö¿ùõËùõþ ¿òõDZäÂò ¿âËõþ ÷ûþð±ò ¿åù ëÂ×Ml¼ ðÅý× ûÅûÅñ±ò Î᱇ÂÏËß ÎðËÃà ÷Ëò ýËûþ¿åù, ü÷±Ëò ü÷±Ëò ùëÂÿ±ý× ýËõ¼ ¿ßÂc ú±üßÂõþ±ý× ÎïËß ÎáËùò ›¶õùö±Ëõ¼ ü¿äÂõ Âóð ¿âËõþý× ¿åù üõËäÂËûþ Îõ¿ú ëÂ×ËMæò±¼ ÂóŒÂÅ õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþ õò±÷ ›¶ß±ú õþ±ûþ¼ ¿òõDZäÂËò ÕõúÉ ÂóŒÂÅ 41-18 ÎÂóåËò ÎôÂùËùò ›¶ß±úËß¼ ú±üß Î᱇ÂÏõþ Îß±ø±ñÉক্ষ òËõþfò±ï Îâ±ø ¿æîÂËùò ÛßÂý× õÉõñ±Ëò¼ qñÅ î±ý× òûþ, ÂóÅËõþ± ÂóɱËòù ¿òËûþý× Îõ¿õþËûþ Îáù ú±üß Î᱇Âϼ ÂóËõþ ü¿äÂõ ÂóËð üðÉ ÂóŒÂÅ õùËùò, ‘üðüÉõþ± Îû Õ±÷±Ëß ä±ò õÅ¿çÂËûþ ¿ðËùò¼ Ûé± üËîÂÉõþ æûþ¼’ ¿òõDZäÂËòõþ ôÂù Îâ±øí±õþ Õ±Ëáý× Îõ¿õþËûþ û±ò ›¶ß±ú¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited